Dnia 11,04.2013 w grupie „JAGÓDEK” odbyły się zajęcia gimnastyczne z udziałem rodziców.  Ćwiczenia prowadzone były metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Stosowanie tej metody przynosi korzyści dla dzieci. Nie tylko wspomaga rozwój, wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej. Uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Wyzwala wśród uczestników wiele radości, śmiechu. Jest metodą uniwersalną. Były to zajęcia, na których rodzice, jak i dzieci spędziły czas na wspólnej, wesołej zabawie.