REALIZACJA PROJEKTU:

„Drzewo pamięci” – zasadzenie na wybranym terenie drzewka jako symbolu życia i wolności

Nauka, osłuchanie i zaśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego

„Piękna nasza Polska cała” – wysłanie pocztówki swojej miejscowości

Konkurs Plastyczny dla dzieci z rodzicami „Moja mała Ojczyzna”

Zawody sportowe „Biało – czerwoni”

Zorganizowanie kącika „Piękna nasza Polska cała” o tematyce patriotycznej

Grupowa praca plastyczna