Rehabilitacji ruchowa w przedszkolu to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych.  Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem OUN, minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego, korygowanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, wpływają również na ogólną poprawę rozwoju umysłowego dziecka. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w kilkuosobowych zespołach. Podczas zajęć wprowadzane są elementy różnych metod i programów wspierających rozwój dzieci. Wszystkie stosowane podczas zajęć oddziaływania dobrane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Gry i zabawy ruchowe są dla dzieci źródłem przyjemności, wpływają na ich samoocenę i poczucie własnej wartości. Natomiast uzyskiwana w wyniku ćwiczeń poprawa sprawność ruchowej daje dzieciom szansę na większą samodzielność oraz zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności.