Poranny krąg – stymulacja polisensoryczna według pór roku

Metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku polega na pobudzaniu wszystkich zmysłów dziecka za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody.Są to takie symbole jak: żywioły, barwy, zapachy, smak, wrażenia dotykowe i termiczne, które przyporządkowane zostały określonej porze roku. Symbole te zmieniają się cyklicznie w zależności od pory roku, stąd nazwa metody.

Cele metody:

1.            Stymulacja wielozmysłowa połączona z rytualizacją czynności.

2.            Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, któremu służy utworzenie kręgu i ten właśnie rytuał, którego reguły są wychowankom dobrze znane. Każdy element porannego kręgu staje się z czasem dla dziecka przewidywalny, a więc bezpieczny.

3.            Komunikacja na poziomie niewerbalnym opierająca się głównie na języku znaków i symboli.

4.            Prowokowanie komunikacji na poziomie werbalnym.

5.            Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem.