ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny;
 • rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata;
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla kwietnia oraz zachęcenie do prowadzenia kalendarza pogody;
 • zakładanie hodowli w kąciku przyrody oraz nabieranie nawyku systematycznego dbania o nie i obserwowania ich;
 • kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych;
 • budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego;

 

PIOSENKA DO NAUKI  

Witaj boćku

Witaj boćku, kle-kle,
witaj nam bocianie,
Wiosna ci szykuje,
Wiosna ci szykuje
Żabki na śniadanie.

Kle-kle boćku, kle-kle,
Usiądź na stodole,
Chłopcy ci szykują,
Chłopcy ci szykują
Gniazdo w starym kole.

Kle-kle boćku, kle-kle,
witamy cię radzi,
Gdy zza morza wrócisz,
Gdy zza morza wrócisz,
Wiosnę nam sprowadzisz.

 

WIERSZ DO NAUKI

Wiosna ogrodniczka

B.Szelągowska

 

Przyszła do nas wiosna
Nasionka posiała
Ogrzała je słoneczkiem
Deszczykiem podlała
Na łąkach i w ogrodach
Zakwitły śliczne kwiatki
Krokusy, przebiśniegi
Żonkile i bratki.

 

  

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

 wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy;

 zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;

 zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;

 zapamiętanie cech typowych dla zimy;

 kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy;

 rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów;

 rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;

 kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;

 wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom;

 wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach – Dzień Babci i Dziadka.

 

  PIOSENKA DO NAUKI

Babciu droga babciu

 

Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy – tup, tup, tup,

teraz babciu Ty to zrób!

 

Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy – raz, dwa, trzy,

teraz babciu podskocz Ty!

 

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy – raz, dwa, trzy,

teraz dziadku zrób to Ty!

 

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy Ci,

teraz dziadku daj nam Ty!

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku;

 rozumienie konieczności zabezpieczania się przed śniegiem i mrozem;

 zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy;

 poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;

 zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazanie ich piękna;

 rozwijanie indywidualnych predyspozycji i zdolności aktorskich dzieci;

 kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji Jasełek.

  

PIOSENKA DO NAUKI

„Mikołaj jedzie samochodem”

 1. Mikołaj, Mikołaj
  jedzie samochodem,
  bo gdzieś zgubił saneczki
  w tę mroźną pogodę.

Ref :Hu, hu, ha,
tra – la – la
co to za Mikołaj (x2)

 

 1. Mikołaj, Mikołaj
  lat ma już bez liku,
  a prezenty dziś wiezie
  dzieciom w bagażniku.

Ref. Hu hu ha…

Kolędy: 

– „Przybieżeli do Betlejem”

– „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

– „Wśród nocnej ciszy”

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LISTOPAD 

  dostrzeganie w krajobrazie zmian związanych z wartościami estetycznymi, charakterystycznymi dla aktualnej pory roku – jesieni;

       rozwijanie u dzieci wrażliwości i sprzyjanie ich twórczym działaniom poprzez obserwację jesiennej szarugi;

       zaznajomienie z prostymi zjawiskami zachodzącymi                      w przyrodzie: opady deszczu,  wiatr, kałuże;

      zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się               w kuchni; 

      rozwijanie zmysłu smaku i zapachu;

      zapoznanie z figurami geometrycznymi;

   ANDRZEJKI – wróżby i wspólna zabawa andrzejkowa.

 

PIOSENKA DO NAUKI

,,Ola i liście”

Poszła Ola na spacerek
Na słoneczko, na wiaterek
A tu lecą jej na głowe
Liście złote i brązowe…(x2)

Myśli Ola – „Liści tyle
Zrobię bukiet z nich za chwilę
La, la, la, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la, la, la.

 

 

,,Deszczyk”

 

Pada, pada, deszczyk pada,
deszczu już za wiele,
deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej,
bo mi tam weselej.

Pożycz, pożycz mi, babuniu,
swego parasola,
swego parasola.
Chociaż deszczyk pada,
pójdę do przedszkola,
pójdę do przedszkola.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

   „Otwieranie oczu i nadstawianie uszu na wszystko, co dzieje się                       w przyrodzie jesienią” – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku: kolor liści, opadanie liści, chłodniejsze dni;

       rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spotykanych owoców                            i warzyw, jako źródła witamin;

       rozpoznawanie budynku przedszkola z innej perspektywy (w czasie spaceru);

       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych;

       poznawanie zwierząt żyjących w naturalnym środowisku – np. jeż; nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania;

       rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania różnorodnych  zadań, poleceń,  zagadek umysłowych;

       przygotowanie do porównywania liczebności zbiorów,; określenia – dużo, mało;

       wdrażanie do samodzielności w różnych sytuacjach pobytu                            w przedszkolu (rozbieranie i ubieranie się, spożywanie posiłków,  korzystanie z toalety).

 

 

PIOSENKA DO NAUKI

,,Zła pogoda”

 

Zła pogoda, kapie woda

Kapie z nieba kap, kap, kap,

A w kaloszach do przedszkola

Idą dzieci chlap, chlap, chlap

 

Ref: Kap, kap kap,

kap, kap, kap

Idą dzieci chlap, chlap, chlap.

 

 

„Marsz dzieci”

Idzie Jaś, idzie Staś, idzie też Marysia,
wszyscy dziś grzeczni są
i nie tylko dzisiaj.
Tup, tup, tup, tup, tup, tup,
daleko wędrują.
Hop, hop, hop, hop, hop, hop,
ładnie podskakują.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

miesiąc WRZESIEŃ

 

  – wprowadzenie dziecka w rytm życia w grupie;

– stwarzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska;

– wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych na miarę swoich możliwości;

– wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych;

– dążenie do zaspokajania wzrastającej potrzeby kontaktów społecznych;

– zapoznanie z kącikami tematycznymi i ich wyposażeniem; wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy, odkładanie zabawek na wyznaczone, stałe miejsca;

poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród);

– utrwalanie znajomości imion kolegów;

– rozumienie do czego potrzebne są znaczki w przedszkolu; określanie miejsc, w których znajdują się znaczki; rozpoznawanie własnego;

– umożliwienie dzieciom spontanicznej aktywności ruchowej i werbalnej w trakcie zabaw dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

 WIERSZ DO NAUKI 

Miś w przedszkolu

Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś.
I powiedział mi do uszka,
że najlepiej jest w maluszkach
Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś.
Wszyscy bardzo cię lubimy:
Popatrz misiu jak tańczymy!
 

PIOSENKA DO NAUKI 

Jestem sobie przedszkolaczek

 1. Jestem sobie przedszkolaczek,
  Nie grymaszę i nie płaczę,
  Na bębenku marsza gram,
  Ram tam tam, ram tam tam.

 

 1. Mamy tu zabawek wiele,
  Razem bawić się weselej,
  Bo kolegów dobrych mam,
  Ram tam tam, ram tam tam.

 

 1. Mamy klocki, kredki, farby,
  To są nasze wspólne skarby,
  Bardzo dobrze tutaj nam,
  Ram tam tam, ram tam tam.

 

 1. Kto jest beksą i mazgajem,
  Ten się do nas nie nadaje,
  Niechaj w domu siedzi sam,
  Ram tam tam, ram tam tam.