Temat: Bezpieczne wakacje

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data: 30.06.2020r

Temat zajęcia: Bezpieczne wakacje w lesie. Poznanie zasad bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas pobytu w lesie.

Do dzisiejszych zajęć proszę przygotować: ołówek, mazak, kartki z bloku, nożyczki, klej, kredki, kolorowa kartka, bibuła.

zajęcie na 30.06.2020 wtorek(kliknij aby pobrać)

 

Temat: Bezpieczne wakacje

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data:29.06.2020r

Temat zajęcia: Ilustracja ruchowa piosenki ,,Dżungla”. Rozwijanie poczucia rytmu, słuchu muzycznego oraz ogólnej sprawności ruchowej.

zajęcie na 29.06.2020 poniedziałek(kliknij aby pobrać)

 

 

Temat:,, Nadchodzą wakacje’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska.

Data: 26.06.2020r

Temat zajęcia:  ,,Kolorowy pociąg” – rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej poprzez naklejanie elementów według wzoru; poznanie różnych rodzajów pociągów.

zajęcie na 26.06.2020 piątek(kliknij aby pobrać)

 

Temat:,, Nadchodzą wakacje’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska.

Data: 25.06.2020r

Temat zajęcia: Spędzamy wakacje nad oceanem. Posługiwanie się pojęciami: długi – krótki; duży – mały.  

zajęcie na 25.06.2020 czwartek(kliknij aby pobrać)

 

Temat:,, Nadchodzą wakacje’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska.

Data: 24.06.2020r

Temat zajęcia: Bezpieczne wakacje nad wodą – poznanie zasad bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas pobytu nad wodą.  

zajęcie na 24.06.2020 środa(kliknij aby pobrać)

 

 

Temat:,, Nadchodzą wakacje’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska.

Data: 23.06.2020r

Temat zajęcia: „Na wakacje na wieś spokojnie wyruszamy, bo zasady bezpieczeństwa świetnie znamy”. Poznanie krajobrazu wiejskiego latem; utrwalenie nazw zwierząt hodowanych na wsi.

zajęcie na 23.06.2020 wtorek(kliknij aby pobrać)

 

Temat:,, Nadchodzą wakacje’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska.

Data: 22.06.2020r

Temat zajęcia: Wakacje w górach – poznanie zasad bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas pobytu w górach.

zajęcie na 22.06.2020 poniedziałek(kliknij aby pobrać)

 

Temat:,, Nadchodzą wakacje’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska.

Data:19.06.2020r

Temat zajęcia: Zabawy przy piosence ,,Kolorowe lato”- rozwijanie wrażliwości słuchowej; ćwiczenia z zakresu orientacji przestrzennej – utrwalenie pojęć ,,na”, ,,pod”, ,,nad”, ,,obok”, ,,przed”, ,,za”.

zajęcie na 19.o6.2020 piatek(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Nadchodzą wakacje’’

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data:18.06.2020r

Temat zajęcia: ,,Kapelusz na plażę” – projektowanie wakacyjnego kapelusza. Rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości.

zajęcie na 18.06.2020 czwartek(kliknij aby pobrać)

 

 

Temat tygodnia: ,,Nadchodzą wakacje’’

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data:17.06.2020r

Temat zajęcia:  Wakacyjne zabawy na plaży – utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw nad wodą.

Do dzisiejszych zajęć proszę przygotować: kolorowe kredki

zajęcie na 17.06.2020 środa(kliknij aby pobrać)

 

 

Temat tygodnia: ,,Nadchodzą wakacje’’

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data:16.06.2020r

Temat zajęcia:  ,,Figurowe pojazdy” – ćwiczenia w liczeniu. Rozwijanie umiejętności  liczenia w zakresie 4.

zajęcie na 16.06.2020 wtorek(kliknij by pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Nadchodzą wakacje’’

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data:15.06.2020r

Temat zajęcia: ,,Czym pojedziemy na wakacje?”- poznanie różnych środków lokomocji. Rozwijanie mowy poprzez wyraźne wymawianie nazw pojazdów oraz ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

zajęcie na 15.06.2020 poniedziałek(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Moje podwórko’’

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data:12.06.2020r

Temat zajęcia: Wydzieranka z kolorowego papieru ,,Piłka’’- rozwijanie motoryki małej poprzez rwanie papieru; poznanie różnych rodzajów piłek.

zajęcie na 12.06.2020 piątek(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Moje podwórko’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska

Temat zajęcia: Zabawa przy piosence ,,Plac zabaw”. Umuzykalnienie dzieci poprzez rytmiczne poruszanie  się przy muzyce; rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych. 

Data: 10.06.2020r.

zajęcie na 10.06.2020 środa(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Moje podwórko’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska

Temat zajęcia: Rozmowa inspirowana wierszem ,,Nasze podwórko” L. J. Kerna. Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi; przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy na podwórku i placu zabaw. 

Data: 09.06.2020r.

zajęcie na 09.06.2020 wtorek(kliknij aby pobrać)

 

 

Temat tygodnia: ,,Moje podwórko’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka

Temat zajęcia: ,,W piaskownicy’’- rozwijanie mowy, rozwijanie sprawności manualnej.

Temat tygodnia ,,Moje podwórko” pon(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,, Święto dzieci”.

Opracowała: Agnieszka Korkuć ,Renata Pasieka. Anna Szajewska

Data: 05.06.2020r

Temat zajęcia: Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego z okazji Dnia Dziecka. Utrwalenie wiadomości na temat zwierząt hodowanych na wsi, rozwiązywanie zagadek słuchowych.

zajęcie na 05.06.2020 piatek(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia:,, Święto dzieci’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska

Data:04.06.2020r

Temat zajęcia: Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej ,,Inny”. Opisywanie wyglądu dzieci na podstawie ilustracji; ćwiczenie spostrzegawczości – zabawa ,,Bystre oczka”.

Do dzisiejszych zajęć przygotuj: kredki, mazaki, nożyczki, klej.

zajęcie na 04.06.2020r czwartek (kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,, Święto dzieci”.

Opracowała: Agnieszka Korkuć ,Renata Pasieka. Anna Szajewska

Data: 03.06.2020r

Temat zajęcia: Wykonanie pracy plastycznej pt.: ,,Pudełko rzeczy, które lubię”. Rozwijanie sprawności manualnej; ćwiczenia z zakresu nazywania i określania emocji.

zajęcie na 03.06.2020 środa(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,, Święto dzieci”.

Opracowała: Agnieszka Korkuć ,Renata Pasieka. Anna Szajewska

Data: 02.06.2020r

Temat zajęcia: Zabawa dydaktyczna ,,Misie, lalki, inne zabawki”. Porównywanie liczebności zbiorów, określanie, których zabawek jest więcej/mniej, o ile więcej/mniej?

zajęcia na 02.06.2020 święto dzieci(kliknij aby pobrać)

 

 

Temat tygodnia: ,,Święto dzieci””

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć.

Data: 01.06.2020r.

Temat zajęcia: Słuchanie wiersza J. Suchorzewskiej ,,Chwalipięta”. Kształcenie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanej treści prostymi  zdaniami; wydłużanie czasu skupienia uwagi.

zajęcie na 01.06.2020(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: Święto rodziców

Temat zajęcia: Słuchanie piosenki ,,Dziękuję mamo, dziękuję tato”. Kształcenie pamięci odtwórczej poprzez powtarzanie treści refrenu.; czerpanie radości ze wspólnego spędzania czasu wolnego.

Data:29.05.2020

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska

zajęcie na 29.05.2020(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: Święto rodziców

Temat zajęcia: Moja mama i mój tata. Rozwijanie więzi emocjonalnej z rodzicami. Wykonanie portretu mamy i taty. Rozwijanie inwencji twórczej.

Data:28.05.2020

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska

Zajęcie na czwrtek 28.05.2020 święto rodziców(kliknij aby pobrać)

 

 

Temat tygodnia:„Święto rodziców””.

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska

Data: 27.05.2020r.

Temat: Praca plastyczna ,,Moja rodzina”. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej; nazywanie członków rodziny. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia:„Święto rodziców””.

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska

Data: 26.05.2020r.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat: ,,Kwiaty dla mamy”- porównywanie liczby kwiatów. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5, rozwijanie umiejętności rysowania po śladzie.

Temat tygodnika: Święto rodziców.

Opracowała : Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska

Data: 25.05.2020r

Temat zajęcia: Słuchanie wiersz R. Pisarskiego ,,Laurka’. Rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza oraz opowiadanie historyjki obrazkowej.Kolorowanie laurki dla mamusi.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: „ Łąka wiosną”

Opracowała:  Anna Szajewska, Renata Pasieka

Data: 22.05.2020rok.

Temat zajęcia: Praca plastyczna – wesoła pszczółka. Rozwijanie zdolności manualnych i pomysłowości; poszerzenie wiadomości o pszczole

Temat pszczoła na piątek(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: „ Łąka wiosną”

Opracowała: Renata Pasieka, Anna Szajewska

Data: 21.05.2020rok.

Temat zajęcia: Słuchanie piosenki ,,Bal na łące”. Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem. Poszerzenie wiadomości na temat biedronki.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia:,, Łąka wiosną”

Opracowała: Renata Pasieka, Anna Szajewska

Data:20.05.2020r

Temat zajęcia: ,,Na wiosennej łące’’- ćwiczenia w liczeniu. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4.

temat – Liczymy owady- zajęcie na 20.05.2020(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: „ Łąka wiosną”

Opracowała: Renata Pasieka.

Data: 19.05.2020rok.

Temat zajęcia: Kwiaty wiosennej łąki. Poznanie nazw wybranych wiosennych kwiatów; rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na temat ilustracji tematycznej ,,Łąka”.

zajęcie na 19.05.2020r-kwiaty wiosennej łąki(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: „Łąka wiosną”.

Opracowała: Renata Pasieka

Data: 18.05.2020r.

Temat: Słuchanie wiersza ,,Zielone żabki”. Rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza. Usprawnianie narządów  mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń logopedycznych ,,Mieszkańcy łąki”.

Zielone żabki zajęcie na 18.05.2020 poniedziałek(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Muzyka jest wszędzie”.

Opracowała: Anna Szajewska, Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka.

Data: 15.05.2020rok

Temat: Słuchanie opowiadania W. Badalskiej ,,Co to jest muzyka?””. Rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Teamt Co to jest muzyka(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Muzyka jest wszędzie”.

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data: 14.05.2020r.

Temat: Barwy muzyki. Utrwalenie nazw kolorów poprzez słuchanie piosenki ,,Kolorowe kredki” oraz wykonanie pracy plastycznej ,,Tęcza malowana gąbką”.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: Muzyka jest wszędzie.

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska

Data:13.05.2020r

Temat zajęcia: ,,Kolorowe nutki’’-porównywanie liczebności zbiorów, posługiwanie się zwrotami: tyle samo, o jeden więcej, o jeden mniej.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: Muzyka jest wszędzie.

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska

Data:12.05.2020r

Temat zajęcia: ,,Muzyka jest wszędzie’’-umuzykalnianie dzieci, poruszanie się rytmiczne przy muzyce.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: „Muzyka jest wszędzie.”

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska.

Data: 11.05.2020rok.

Temat zajęcia: Muzyka czajnika.Słuchanie wiersza J. Kulmowej ,,Deszczowa muzyka”. Rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: „W świecie teatru”.

Opracowała: Renata Pasieka, Anna Szajewska, Agnieszka Korkuć.

Data: 08.05.2020r.

Temat zajęcia: „Zawód bibliotekarz – dzień książki”.

Temat – zawód bibliotekarz – dzxień książki(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,W świecie teatru”.

Opracowała: Anna Szajewska, Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka.

Data: 07.05.2020r.

Do dzisiejszych zajęć prosimy przygotować: kilka sztuk klocków, kredki, ołówek.

Temat zajęcia: Teatrzyk ,, Misiowe opowieści”. Rozwijanie mowy poprzez     wypowiadanie się na temat obejrzanego teatrzyku.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: W świecie teatru

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska

Data: 06.05.2020r

Temat zajęcia: ,,Przyjęcie u lalek’’- ćwiczenia matematyczne, rozwijanie umiejętności liczenia.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,W świecie teatru’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska.

Data: 05.05.2020r

Temat zajęcia: Zabawa przy piosence ,,Tak się bawimy’’- umuzykalnianie dzieci, wyrabianie słuchu muzycznego, rytmiczne poruszanie się przy piosence.

Temat tygodnia Tak się bawimy 06.05.Teatr(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,W świecie teatru’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć ,Renata Pasieka, Anna Szajewska

Data: 04.05.2020r

Temat zajęcia:Słuchanie wiersza J.Koczanowskiej ,,Teatr’’- rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi dzieci na temat teatru.

smerfy(kjliknij aby pobrać)

 

 

Temat tygodnia: ,,Polska – mój dom”

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć.

Data: 30.04.2020r.

Temat zajęcia:,, Kołobrzeg – miasto, w którym mieszkam”. Rozwijanie poczucia  przynależności narodowej, podawanie nazwy swojego miasta.

moje miasto kołobrzeg(kliknij aby pobrać)

 

Temat kompleksowy: ,,Polska – mój dom”

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć,

Data: 29.04.2020r.

Temat zajęcia:  ,, Idź do przodu, do tyłu, w bok – poruszanie się pod dyktando        rodzica.     Rozwijanie orientacji przestrzennej.     

chodzenie pod dyktandokliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Polska – mój dom’’

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć .

Data: 28.04.2020r

Temat zajęcia: ,,Jesteśmy  Polakami”. Budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych: flaga polski,  godło i hymn narodowy.

Jesteśmy polakami-flaga polski, orzeł i hymn(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Polska – ’’mój dom”

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć

Data: 27.04.2020r

Temat zajęcia: Słuchanie wiersz M. Głogowskiego ,,Rysunek”. Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się  na temat swojego domu.

wiersz rysunek – Polska mój dom(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia:,,Ochrona przyrody’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć , Anna Szajewska

Data :24.04.2020

Temat zajęcia:Wykonanie pracy plastycznej – ,,Pojemniki na śmieci’’.Rozwijanie sprawności manualnej poprzez naklejanie obrazków w odpowiednie miejsca.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Ochrona przyrody.’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć ,Anna Szajewska

Data:23.04.2020r

Temat zajęcia: ,,Nie niszczymy roślin’’- rozwijanie mowy.

Temat zajęcia – Rośliny(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Ochrona przyrody’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć , Anna Szajewska.

Data:22.04.2020

Temat zajęcia: ,,Kolorowe motyle’’ – ćwiczenia matematyczne. Rozwijanie umiejętności  liczenia w zakresie czterech.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia : ,,Ochrona Przyrody’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska.

Data: 21.04.2020r

Temat zajęcia: ,,Świat bez wróbli i bez żab’’- umuzykalnianie dzieci, rytmiczne poruszanie się przy piosence.

Żabka 21.04.(kliknij aby pobrać)

 

 

Temat tygodnia: ,,Ochrona przyrody’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data:20.04.2020r

Temat zajęcia: ,,Śmieciu precz’’- rozwijanie mowy, poprzez wypowiadanie się na temat dbania o środowisko wokół siebie. Słuchanie wiersza S.Karaszewskiegopt ,,Śmieciu precz’’

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: Wiosna na wsi.

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data:17.04.2020

Temat zajęcia: ,, Wykonanie papierowego Kurczaczka’’-rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości.

Temat tygodnia kurczaczek 17.04(kliknij ab pobrać)

Zajęcia dodatkowe
 
Rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Dzisiaj trudne zadanie, należy dopasować zwierzątka do swoich cieni, dla chętnych są dwie karty pracy. Najpierw dziecko nazywa zwierzątko a potem szuka i wskazuje jego cień.

 

Temat kompleksowy: „Wiosna na wsi”

Opracowała: Anna Szajewska, Agnieszka Korkuć,

Data: 16.04.2020

Temat zajęcia: Zabawy przy piosence „Dziadek fajną farmę miał”. Umuzykalnienie dzieci, reagowanie ruchem na różne dźwięki.

Temat komp. – umuzykalniejące dzieci – Dziadek fajną farmę miał(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Wiosna na wsi’’

Opracowała : Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data: 15.04.2020

Temat zajęcia : ,,Koziołeczek’’- dziecko kozy- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat kompleksowy: „Wiosna na wsi”

Opracowała: Anna Szajewska, Agnieszka Korkuć,

Data: 14.04.2020

Temat zajęcia: Poznajemy zwierzęta hodowane na wsi – krowa. Zdobycie wiadomości na temat: ,,Jak powstaje mleko?”; poznanie wybranych przetworów z mleka.

Teamt Zwierzeta na wsi(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Wielkanoc’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska

Data:10.04.2020r

Temat zajęcia: ,,Malowane jajka”- rozwijanie sprawności manualnej.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia : Wielkanoc

Data 09.04.2020

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Temat zajęcia: Historyjka obrazkowa ,,Kurczątka” – ćwiczenia w mówieniu. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia: ,,Wielkanoc’’

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska

Data: 08.04.2020r

Temat zajęcia: ,,Liczymy pisanki’’- rozwijanie umiejętności liczenia.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat kompleksowy: „Wielkanoc”

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data: 07.04.2020rok

Temat zajęcia:  Zabawy przy piosence ,,Kurka i pisanki”. Umuzykalnienie dzieci, reagowanie ruchem na głośne i ciche dźwięki.

Zabawy przy piposence ,, Kurka i pisanka-wielkanoc(kliknij aby pobrać)

 

 

Tematkompleksowy: „Wielkanoc”

Opracowała:  Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data 06.04.2020r.

Temat zajęcia: Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej ,,Wielkanoc”. Rozwijanie mowy poprzez wymienianie rzeczy znajdujących się w koszyczku wielkanocnym.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

 Temat kompleksowy: „Nadeszła wiosna”

Opracowała: Renata Pasieka,  Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data: 03.04.2020

Temat zajęcia: ,,Zabawy z wodą” – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez prowadzenie prostych doświadczeń i eksperymentów z wodą.

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat tygodnia : ,, Nadeszła wiosna’’

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć , Anna Szajewska.

Data:02.04.2020

Temat zajęcia: Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej ,,Wiosna ogrodniczka”

smerfy(kliknij aby pobrać)

 

Temat kompleksowy: „Nadeszła wiosna”

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data : 01.04.2020 r.

Temat zajęcia: „Kolorowa wiosna” – rozpoznawanie i nazywanie barw.

smerfy(klikni aby pobrać)

 

Temat kompleksowy: „Nadeszła wiosna”

Opracowała: Anna Szajewska, Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć

Data 31.03.2020r.

Temat tygodnia nadeszła wiosna(kliknij aby pobrać)

 

Poniedziałek 30.03.2020

Temat tygodnia:,,Nadeszła wiosna ”

Opracowała: Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska.

Smerfy(kliknij aby pobrać)

 

 

Piątek 27.03.2020

Temat tygodnia Wiosenne Przebudzenia – piątek

 

Czwartek 26.03.2020

zaba i bocian ag

 

Temat kompleksowy: „Wiosenne przebudzenie”

Opracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Data : 25.03.2020

Temat zajęcia: „Bawimy się z misiem” – zabawy matematyczne. Kształcenie   orientacji przestrzennej.

 1. Piosenka na powitanie

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno

 

 1. „Zabawa z maskotką misia „

Dziecko siedzi z misiem na dywanie, rodzic mówi:

– połóż misia przed sobą,

– połóż misia za sobą,

– połóż misia obok siebie,

– podnieś misia do góry,

– połóż misia na dole na podłodze.

 1. „Prezent dla misia” ( rodzic mówi):

– weź dla misia tyle klocków, ile pokażę na palcach (2),

– weź dla misia tyle kredek, ile pokażę na palcach (3),

– czego miś ma więcej: klocków  czy kredek????

 Dziecko przelicza kredki i klocki liczebnikami głównymi i porządkowymi , określa ich kolory. Rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania, korygując ewentualne błędy popełnione przez dziecko.

 1. „Chowamy misia”

 Rodzic mówi, gdzie dziecko ma zanieść misia, np.: posadź misia na krześle , posadź misia pod krzesłem, posadź misia obok krzesła , posadź misia pod stołem, posadź misia na stole, posadź misia obok stołu. Po każdym poleceniu pytamy dziecko: gdzie siedzi miś?

 1. Zabawa ruchowa przy piosence :” Jadą, jadą misie”

https://www.youtube.com/watch?v=bLzN4rte0Yk

 1. Kolorowanie sylwety misia .

 

 

 

 

Zadanie specjalne:

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

 

Temat tygodnia:” Wiosenne przebudzenie”

Opracowała Anna Szajewska, Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć

Data 24.03.2020

Temat zajęcia: Historyjka obrazkowa „Rodzina bocianów”. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego poprzez wskazywanie kolejnych obrazków historyjki.

1.Pioseka na powitanie:

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno

 

 1. Piosenka „Kle- Kle boćku Kle- Kle”

https://www.youtube.com/watch?v=Q9GXQJ6kRRA

Rozmowa na temat piosenki.

-Co szykuje łąka dla bocianów?

-Z czego chłopcy zrobili gniazdo?

– Co sprowadza bocian, wracając zza morza?

 1. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze- naśladowanie głosów wydawanych przez bociana: kle-kle-kle… z różnym natężeniem głosu i w różnym tempie.

4.Historyjka obrazkowa:

Rodzic czyta tekst i kolejno pokazuje obrazki historyjki.

Pan bocian spotkał się z panią bocianową i zamieszkali w gnieździe na dachu starego domu. Pani bocianowa zniosła cztery jajka. Gdy wykluły się młode bociany, rodzice karmili je, aby szybko urosły. Jesienią cała rodzina odleciała do Afryki – tam gdzie nie ma zimy.

 

 

 

Dzieci z pomocą rodzica opowiadają historyjkę, należy zwrócić szczególną uwagę na to, co wydarzyło się najpierw a co potem . Przeliczają obrazki historyjki liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 1. Zabawa ruchowa: „ Bociany do gniazd”. Dziecko biega swobodnie , machając rękami jak skrzydłami. Na hasło bociany do gniazd , dziecko siada na krzesełku – powtarzamy 5 razy.

Zadanie specjalne

Zachęcam do zrobienie ciastoliny domowym sposobem, wspólnej zabawy i wykonanie śmiesznych zwierzaków. Milej zabawy 

 

 

 

 

 

 

Temat tygodnia: ,,W marcu jak w garncu”.

Temat zajęcia: ,,Historia małego nasionka”.

0pracowała: Renata Pasieka, Agnieszka Korkuć, Anna Szajewska

Do przeprowadzenia tych zajęć proszę  przygotować:

– kilka rodzajów nasion: fasola, groch, rzeżucha;

– doniczkę z ziemią.

1.Piosenka na powitanie: „Dzień dobry”

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno

 1. Wspólne oglądanie i dotykanie nasionek.
 2. Słuchanie opowiadania pt. :Tajemnica małego nasionka”, J. Wasilewskiej

„Było sobie ziarenko. Ziarenko było maleńkie i słabe. Bało się, że zjedzą je ptaki, albo polna myszka. Ale zaopiekował się nim ogrodnik, który był duży i silny. Chodził po ogrodzie z łopatą i kopał ziemię. Włożył ziarenko do świeżo skopanej ziemi. A tam pod ziemią było ciemno, ciepło i cicho. Teraz sobie pośpię – pomyślało ziarenko. Leżało spokojnie przez jakiś czas, aż nagle poczuło, że wokół zrobiło się mokro. Ach! To pewnie ogrodnik podlał ziemię! Rozzłościło się okropnie. Ze złości zaczęło się nadymać i pęcznieć tak mocno, aż pękło. Ale nic złego się nie stało. W miejscu pęknięcia pojawił się mały, biały kiełek. Małe ziarenko zaczęło szybko rosnąć. Ogrodnik podlewał je, a słońce ogrzewało swoimi promieniami i w niedługim czasie zamieniło się w piękny, kolorowy kwiat.

Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanej treści :
– Kto zaopiekował się ziarenkiem?
– Co zrobiło ziarenko w ziemi po podlaniu go wodą?
– Co pojawiło się w miejscu pęknięcia?
– Co wyrosło z ziarenka?

4.  Zabawa ruchowa ,,Wzrost kwiatka”- pokazanie ruchem wzrostu kwiatka. Dziecko wykonuje przysiad, bardzo pomału podnosi się , rozkłada ręce ku górze i wspina się wysoko na palce (powtarzamy kilka razy).

 1. Sadzenie fasoli- wspólne sadzenie ziarenka fasoli do doniczki z ziemią i podlanie go. Odpowiadanie na pytanie ,,Co jest potrzebne, aby z ziarenka wyrosła roślina’?- słuchanie wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji.

 

 

 

Temat tygodnia : Wiosenne przebudzenie.

Data 23.03.2020

Opracowała Agnieszka Korkuć, Renata Pasieka, Anna Szajewska.

Temat zajęcia: Słuchanie opowiadania Czesława Janczarskiego „ List od bociana”. Poznawanie nazw wybranych ptaków powracających do nas wiosną.

1.Piosenka na powitanie.

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno

2.Zabawa z wykorzystaniem rymowanki „Jaskółeczka’

Oglądanie zdjęcia jaskółki i słuchanie czytanej przez rodzica rymowanki, a potem  wspólne rytmiczne powtarzanie tekstu z odpowiednimi ruchami i różnym natężeniem głosu :

Jaskółeczka czarno- biała (trzymamy dłonie na ramionach , tworząc małe skrzydełka, poruszamy głową i skrzydełkami ,raz w jedną , raz w drugą stronę).

z ciepłych krajów przyleciała ( wykonujemy obrót wokół własnej osi ).

Krąży sobie nad domami (biegamy w różnych kierunkach )

pewnie się pobawi z nami (kłaniamy się).

 1. Słuchanie opowiadania „List od bociana” Czesław Janczarski

Wielka niespodzianka spotkała dziś Uszatka.
Przyszedł z rana listonosz.
-Czy tu mieszka Miś Uszatek? –zapytał.
Niedźwiadek właśnie kończył jeść śniadanie. Odwrócił się szybko na krzesełku. Łyżeczka wysunęła się mu z łapki i upadła na podłogę. 
Listonosz powiedział:
-Podnieś łyżeczkę, Misiu, i uśmiechnij się. Przyniosłem dla ciebie bardzo miły liścik z Ciepłych Krajów od pana Bociana.
Wyjął listonosz z torby kolorową pocztówkę i wręczył ją niedźwiadkowi.
-Dziękuję… –szepnął Miś i natychmiast wybiegł na podwórko.
-Zajączku, Koguciku, Kruczku! –zawołał.
Nadbiegli przyjaciele.
-Co się stało? Co się stało?
-Posłuchajcie… –powiedział tajemniczo Uszatek i przeczytał list:
„Kochany Uszatku! Wróbelki napisały do mnie, że mieszkasz na naszym podwórku. Bardzo chciałbym Ciebie poznać. Za kilka dni przylecę do Was z Ciepłych Krajów. Ładnie tu jest i dobrze mi tu. Tęsknię jednak do swojego gniazda. Wysyłam ci kolorową fotografię, którą zrobił mi pewien podróżnik. Stoję pod palmą kokosową. Na palmie siedzi małpka. A tam dalej siedzi wielbłąd. Pozdrów Jacka, Zosię, Kruczka i Zajączka. Całuję Ciebie
Bocian Długonogi”.
Długo przyglądali się przyjaciele fotografii. Miś powiedział:
-Mówię wam: dostaniemy na pewno od Bociana w podwórku orzech kokosowy albo banany…

Pytania do opowiadania: –

– Kto przyszedł do Uszatka?

-Co dostał MIŚ od listonosza?

-Od kogo był list?

-Skąd wróci bocian ?

-Co znajdowało się na fotografii?

– jakich prezentów spodziewali się przyjaciele?

 

Zwrócenie uwagi, że wiosną wracają do nas ptaki, które na zimę odleciały do ciepłych krajów.

4. Zabawa ruchowa Żaby i bociany – dzieci poruszają się przy dowolnej muzyce, gdy muzyka ucichnie na jedno klaśnięcie dzieci skaczą jak żabki a na dwa klaśnięcia stają na jednej nodze.

 

 

 

Temat: Marcowa pogoda

 

 1. Zapoznanie się z piosenką o bocianie. Wspólne oglądanie filmiku i słuchanie piosenki o bocianie oraz naśladowanie ruchów bociana :
 • maszerowanie z wysokim unoszeniem kolan
 • ruchy rąk góra – dół, naśladujące otwieranie dzioba bociana

            https:// www.google.com/search?

 

 1. Zabawy matematyczne

Układanie rytmów 2- elementowych z przygotowanych obrazków według rytmu: słońce, deszcz, słońce, deszcz, słońce, deszcz Dzieci samodzielnie układają i nazywają symbole

 

 

3. Ćwiczenia grafomotoryczne

Rysowanie bociana po śladzie poprzez łączenie kropek i kolorowanie dla chętnych dzieci.

 

 

Grupa ,,Smerfy’’ opracowała Agnieszka Korkuć 

TEMAT: „W MARCU JAK W GARNCU”- zapoznanie dzieci ze znaczeniem wiosennego przysłowia w oparciu o wiersz pt. ,,Marzec’’, zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie.( przez okno).

Wprowadzenie do tematu zajęć.

 • Jaką mamy teraz porę roku?
 • Kiedy zaczyna się wiosna?
 • Jaki teraz mamy miesiąc?(proszę aby dzieci powtarzały po dorosłym kolejno styczeń ,luty , marzec)
 1. Wiersz ,,Marzec’’

Mieszka w nim przez całe noce,

Wieje w garncu nieustannie

Syczy coś i bulgocze.

– Powiedź, Marcu,

Co masz w garncu?

– Mam składniki różnorodne:

Wiatry ciepłe, wiatry chłodne,

Chmury, słońce, śnieg i wodę- z nich przyrządzam Wam pogodę.

 1. Gotujemy ,,zupę marcową’’

Opiekunowie przygotowują dla dzieci następujące materiały: kartoniki z pogodą, szablon garnka.(plansze , pomoce dostępne do druku przedszkolankowo.pl).Dzieci po wcześniejszym zapoznaniu się z wierszem sami komponują zupę marcową . Warto zaznaczyć że każdego dnia pogoda nas zaskakuje i właśnie w tym celu można zachęcić dzieci do swobodnych wypowiedzi.

3.Zabawa ruchowa według KLANZY „Pogoda”.

„Pada, pada, pada deszcz (dzieci podnosząc ręce do góry, a następnie naśladują spadające krople deszczu opuszczając je ku dołowi)

Wieje, wieje wiatr(dzieci unoszą ręce do góry i kołyszą się raz w prawo raz w lewo)

Błyskawica! Grzmot!(wyskok z uniesionymi rękoma do góry)

Błyskawica! Grzmot!

A na niebie kolorowa tęcza