Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

miesiąc WRZESIEŃ

 

  – wprowadzenie dziecka w rytm życia w grupie;

– stwarzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska;

– wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych na miarę swoich możliwości;

– wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych;

– dążenie do zaspokajania wzrastającej potrzeby kontaktów społecznych;

– zapoznanie z kącikami tematycznymi i ich wyposażeniem; wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy, odkładanie zabawek na wyznaczone, stałe miejsca;

poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród);

– utrwalanie znajomości imion kolegów;

– rozumienie do czego potrzebne są znaczki w przedszkolu; określanie miejsc, w których znajdują się znaczki; rozpoznawanie własnego;

– umożliwienie dzieciom spontanicznej aktywności ruchowej i werbalnej w trakcie zabaw dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

 WIERSZ DO NAUKI 

Miś w przedszkolu

Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś.
I powiedział mi do uszka,
że najlepiej jest w maluszkach
Pewien bardzo mały miś
do przedszkola przyszedł dziś.
Wszyscy bardzo cię lubimy:
Popatrz misiu jak tańczymy!
 

PIOSENKA DO NAUKI 

Jestem sobie przedszkolaczek

 1. Jestem sobie przedszkolaczek,
  Nie grymaszę i nie płaczę,
  Na bębenku marsza gram,
  Ram tam tam, ram tam tam.

 

 1. Mamy tu zabawek wiele,
  Razem bawić się weselej,
  Bo kolegów dobrych mam,
  Ram tam tam, ram tam tam.

 

 1. Mamy klocki, kredki, farby,
  To są nasze wspólne skarby,
  Bardzo dobrze tutaj nam,
  Ram tam tam, ram tam tam.

 

 1. Kto jest beksą i mazgajem,
  Ten się do nas nie nadaje,
  Niechaj w domu siedzi sam,
  Ram tam tam, ram tam tam.