1. Poznawanie świata: nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją.
 2. Poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie).
 3. Zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.
 4. To ja – poznawanie swojego ciała poprzez zabawy.
 5. Dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych – szanowanie jej.
 6. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów.
 7. Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:
 8. bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie;
 9. rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny, odchodzenia z nim)i;
 10. jedzenia nie znanych roślin, brudnych owoców;
 11. zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów;
 12. bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi i urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 13. Dbamy o nasze zdrowie: przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 14. Obserwowanie w sposób bezpośredni i pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach np.: w lesie, na łące.
 15. Nasze bezpieczeństwo na co dzień: poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich.
 16. Przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu.
 17. Nasz kontakt z techniką: poznanie różnych środków transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
 18. Elementarna nauka czytania: czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
 19. Nasza edukacja matematyczna:
 20. rozwijanie intuicji geometrycznej;
 21. określanie podstawowych cech różniących figury;
 22. kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia;
 23. rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji, stosowanie metody symulacyjnej.

 

 

                ,, LATO NA WAKACJACH”

 

Idzie lato poprzez pola,

roześmiane przyszło do nas do przedszkola.

Wita lato wszystkie dzieci:

,, Na wakacje razem ze mną pojedziecie”.

 

                   Ref.: Na na na na na na na na na na na na,

                            już wakacji nadchodzi czas.

                            Witamy morze, jezioro, łąkę, rzekę, las,

                            bo wakacji nadszedł czas.

 

Więc walizki spakujemy,

plecak, piłkę i materac zabierzemy.

Z mamą, tatą, siostrą, bratem

po przyrodę wyruszamy razem z latem.

 

                   Ref.: Na na na na na na na na na na na na…

 

                                 ,, MÓJ PRZYJACIEL”

 

Radość wielka mnie rozpiera,

gdy mam obok przyjaciela.

On uważnie mnie wysłucha,

wiem, że mogę mu zaufać.

 

                   Jak nikt inny mnie rozśmieszy,

                   w chwilach smutku mnie pocieszy.

                   To on zawsze mi doradza

                   i tajemnic mych nie zdradza.

 

Bez wahania mi pomoże

wtedy, gdy się czuję gorzej.

I niczego się nie boję,

kiedy obok niego stoję.

 

                   Lubię lekcje z nim odrabiać

                   i świat cały z nim poznawać.

                   Chętnie wszystkim się z nim dzielę,

                   bo jest moim przyjacielem.

   

 

 

 1. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej poprzez: poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego np.: jego powstania.
 2. Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.
 3. Poznanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy – jej herbu i ważniejszych miejsc.
 4. Nazywanie największych rzek Polski: Wisły i Odry, morza Bałtyku, gór  Tatr oraz większych miast Polski.
 5. Rozwijanie zainteresowań Unią Europejską poprzez wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami, Jesteśmy Europejczykami.
 6. Wyjaśnienie, jakie znaczenie dla Polski ma przynależność do Unii Europejskiej.
 7. Poznanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej – wskazywanie ich na mapie Europy.
 8. Poznanie charakterystycznych zwyczajów i tradycji niektórych państw należących do UE.
 9. W świecie sztuki – słuchanie i śpiewanie piosenek zbiorowo i indywidualnie.
 10. Wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach zbiorowo i indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry).
 11. Wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.
 12. Nasze rodziny: podawanie informacji na temat swojej rodziny: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują.
 13. Opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter).
 14. Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.
 15. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym.
 16. Przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.
 17. Poznajemy przyrodę: poznanie warunków do rozwoju zwierząt.
 18. Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 19. Elementarna nauka czytania: czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
 20. Nasza edukacja matematyczna: dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców i innych zbiorów zastępczych.
 21. Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od.
 22. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.
 23. Poznanie nominałów wybranych monet i banknotów; używanie ich papierowych sylwet w zabawie.

 

 

                      ,,DZIĘKUJĘ MAMO”

 

Przy tobie, mamo, uczę się życia,

przy tobie świat ten poznaję.

Gdy jesteś obok, wszystko jest proste,

wszystko tak łatwe się staje.

                                    Gdy jesteś blisko, mamo kochana,

                                    tak dobrze jest, tak bezpiecznie.

                                    Dziękuję, mamo, za twą opiekę,

                                    dziękuję za to, że jesteś.

Ty mnie za rękę ciągle prowadzisz,

uczysz, pilnujesz i strzeżesz.

Zawsze podpowiesz, zawsze doradzisz,

bo tylko ty mnie rozumiesz.

                                    Kocham cię, mamo, całym swym sercem,

                                    kocham najmocniej jak umiem.

                                    Jesteś najlepszą mamą pod słońcem,

                                    bardzo ci za to dziękuję.

 

                          ,, GDZIE JEST TATA?”

,, Gdzie jest tata?” – pyta brat.

,, Gdzie jest tata?” – pyta siostra.

,, Gdzie jest tata?” – pytam ja,

a odpowiedź znam już sam.

Tata w pracy jest, tata w pracy jest,

bo pracuje całe dnie.

A ja wyślę mu zaraz sms,

że pobawić już się z nim chcę.

 

            Ref.:    Muszę czekać do soboty, wtedy z tatą mamy  czas,

                        na zabawy i na psoty to sobota jest w sam raz.

                        Muszę czekać do niedzieli na rowery, spacer i las,

                        byśmy w świat  swój polecieli to niedziela jest w sam raz.

 

Kiedy tata chwilę ma,

rozmawiamy w internecie.

Tata dobrze wie,

że z nim wszystko robić chcę.

Kiedy w pracy jest, kiedy w pracy jest,

gdy pracuje całe dnie,

to wysyłam mu wtedy myśli swe,

by już wrócił i spotkał mnie!

 

            Ref.:    Muszę czekać do soboty, wtedy z tatą mamy czas…

 

           

 

Zamierzenia Dydaktyczne Marzec 

 

 1. Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.
 2. Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji.
 3. Nazywanie domów zwierząt , sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.
 4. Poznawanie swojej miejscowości poprzez nazywanie jej, poznanie jej historii, ważniejszych zabytków.
 5. Podawanie swojego adresu zamieszkania, adresu przedszkola.
 6. Poznanie legend i opowieści o swoim mieście.
 7. Wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie
 8. Organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane w przedszkolu i przyniesione z domu.
 9. Słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu.
 10. Zwracanie uwagi na ukształtowanie terenu, występującą roślinność, ważniejsze zakłady przemysłowe, miejsca pamięci narodowej.
 11. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki),  pojawiające się pierwsze wiosenne kwiaty ( przebiśniegi, krokusy).
 12. Poznawanie zwiastunów wiosny, np.: kwitnienie wierzby, leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach i krzewach.
 13. Wzmacnianie więzów w rodzinie poprzez kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np.: związanych ze Świętami Wielkanocy.
 14. Elementarna nauka czytania: rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych, małych i wielkich: z, u, c, j.
 15. Czytanie wyrazów i zdań o prostej budowie fonetycznej.
 16. Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
 17. Nasza edukacja matematyczna: kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.
 18. Rozpoznawanie cyfr w zakresie dziesięciu.
 19. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 20. Rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych.
 21. Porównywanie schematu własnego ciała ze schematem  ciała innej osoby.
 22. Rozwijanie umiejętności szeregowanie i klasyfikowania.
 23. Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
 24. Rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji, stosowanie metody symulacyjnej.
 25. Zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

 

 

                    ,, OCHROŃ ZIEMIĘ” 

Mieszkamy na wielkiej kuli.

Ta kula to nasza Ziemia.

Dorośli ciągle na tej Ziemi

chcą wszystko zmieniać.

Wycinają drzewa,

śmiecą na leśnej łące,

czarny dym z kominów leci

i zasłania słońce.

 

                   Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.

                            Ty i ja – jest tu dzieci wiele.

                            Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas.

 

Gdy wszystkie na świecie dzieci

zadbają o piękno Ziemi,

to wszystko skończy się szczęśliwie,

nic się nie zmieni.

W ogromnym kosmosie

Ziemia się nie zgubi,

gdy ją każdy mały człowiek

nauczy się lubić.

 

                   Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem …

 

                             ,, IDZIE WIOSNA”

 Puk, puk, puk… w okienko!

 Wyjdźcie dzieci prędko.

 Idzie już wiosenka

 i słoneczko świeci.

 

                             Z baziami gałązkę

                              w ręku ma wierzbową.

                              I za pasem wiązkę

                               przylaszczek liliowych.

 

Idzie piękna pani

z jasnymi włosami.

W zielonej sukience,

wyszytej kwiatami.

 

Idzie, uderza witką

wierzbową z baziami.

Pokrywa się wszystko

młodymi listkami.

 

Słońce złote świeci.

Idzie piękna pani.

Puk, puk – chodźcie dzieci

Na wiosny spotkanie.

 

 

 

 

 

 1. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów.
 2. Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.
 3. Dbanie o zdrowie i higienę poprzez ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie zmarznięciu i przegrzaniu).
 4. Przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 5. Organizacja przestrzeni i czasu: dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 6. Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia.
 7. Zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy.
 8. Poznanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego.
 9. Nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i noc.
 10. Odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.
 11. Poznawanie świata: poznanie modelu kuli ziemskiej – globusa..
 12. Wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz.
 13. Poznanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat.
 14. Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem.
 15. Poznanie zawodów związanych z kosmosem, np.: kosmonauty, astronoma.
 16. Poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.
 17. Elementarna nauka czytania: rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych; małych i wielkich: g, w, p.
 18. Układanie wyrazów i zdań z liter alfabetu ruchomego.
 19. Czytanie wyrazów i zdań o prostej budowie fonetycznej.
 20. Edukacja matematyczna: kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.
 21. Rozpoznawanie cyfr; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 22. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 23. Dbanie o swoje zdrowie poprzez: spożywanie zdrowej żywności, przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw, wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu oraz przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków.

 

 

                                     ,, ZIMOWE ZABAWY”

Hej koledzy, koleżanki,

chodźmy na saneczki,

kto odważny , niech na nartach

szusuje z góreczki.

                                   Ref.: Świat zasypał śnieg,

                                           wkoło zima biała.

                                           Czas pobawić się śnieżkami,

                                           czas lepić bałwana!

                                           Każde dziecko o tym wie,

                                           ma bezpiecznie bawić się!

Lodowisko jest przy szkole,

tak się pięknie błyszczy.

Już dziewczynki i chłopaki,

zakładają łyżwy.

                                   Ref.: Świat zasypał śnieg…

Nikt nie zmarznie dziś na mrozie,

słońce w buzie grzeje.

Dzieci bawią się radośnie,

pan bałwan się śmieje.

                                   Ref.: Świat zasypał śnieg…

 

                                 ,, NAZWY MIESIĘCY” 

Jakie miesiące w roku mamy?

Czy wszystkie nazwy miesięcy znamy?

 

                        Komu nie sprawi trudu zadanie,

                        niech rozpoczyna ich wyliczanie.

 

Powietrza dużo buzia nabiera

i na wydechu nazwy wymienia:

 

                        Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec,

                        lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.

 

Jeśli za trudne było zadanie,

ćwicz dalej z nami to wyliczanie:

 

                        Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec,

 lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.

                       

 

 1. Interesujemy się książką: organizowanie w sali kącika książki, systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej.
 2. Zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację.
 3. Przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu.
 4. Wzbudzanie zainteresowań literaturą poprzez słuchanie baśni polskich i zagranicznych autorów.
 5. Tworzenie własnych książeczek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela.
 6. Zima – dopajanie i dokarmianie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.
 7. Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik.
 8. Zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np.: ptakami.
 9. Rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.
 10. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym: przygotowanie programu artystycznego z pomocą nauczyciela dla Babci i Dziadka, samodzielne wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.
 11. Elementarna nauka czytania: zapoznanie z literą s, n, b – wielką i małą, drukowaną i pisaną; rozpoznawanie liter.
 12. Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.
 13. Nasza edukacja matematyczna: kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia – rozpoznawanie cyfr.
 14. Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania: klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
 15. Rozwijanie intuicji geometrycznych – nazywanie figur geometrycznych.

 

 

 

 

                             ,, WESOŁA BABCIA”

Moja babcia lubi śpiewać,

moja babcia lubi grać,

lubi czytać dobre książki,

a w niedzielę dłużej spać.

                        Ref.: Bo nieprawda, że to babcie

                               muszą ciągle w kuchni stać,

                               smażyć placki, jajecznicę

                               i ubrania nasze prać.

Moja babcia jest zadbana

i ubiera modnie się,

chodzi często do fryzjera

i wspaniale trzyma się.

                        Ref.: Bo nieprawda…

A ja kocham swoją babcię

i pomagam ciągle jej,

chcę, by długo była młoda

i by żyło się jej lżej.

                        Ref.: Bo nieprawda…

 

                         ,, KOCHANY DZIADEK”

 

Dziadek – to takie magiczne słowo,

do dziadka zwracasz się zawsze o pomoc.

To dziadek zabiera ciebie na grzyby,

a często także na ryby.

 

                                    A kiedy czasem coś przeskrobiesz,

do kogo przybiegniesz? No powiedz!

Babci o tym nie powiesz,

bo będzie suszyć ci głowę.

 

To dziadek tajemnic twych strzeże,

więc warto go kochać szczerze.

Bo gdy w pobliżu brak babci, taty i mamy,

to on – nasz dziadek kochany –

zawsze się z tobą pobawi.

 

 1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.
 2. Dbanie o zdrowie poprzez ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu).
 3. Przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą: zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
 5. Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne.
 6. Poznanie wybranych właściwości śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
 7. Wzmacnianie więzów w rodzinie poprzez kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np.: związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 8. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 9. Elementarna nauka czytania: rozpoznawanie i nazywanie liter drukowanych i pisanych; małych i wielkich: l, L; y, Y; r, R.
 10. Tworzenie z poznanych liter wyrazów i zdań i ich odczytywanie .
 11. Nasza edukacja matematyczna: kształtowanie pojęć liczbowych, umiejętności liczenia i rozpoznawania cyfr oraz umiejętności liczenia obiektów.
 12. Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania; klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
 13. Przyczyna i skutek: przewidywanie następstw.

 

                     ,, CZY MIKOŁAJ PRZYJDZIE DO NAS?”

 

Przyjechał Mikołaj do naszego miasta,

szuka grzecznych dzieci, niespodzianki dla nich ma!

Lubi pić herbatkę przy kawałku  ,

więc go zaprosimy!  Może nam coś da?…

 

                        Ref.: I choć głośno dziś krzyczała cała grupa, że niedobra była zupa!

                                 Chociaż chłopcy przeszkadzali i pani nie słuchali,

                                 przybądź do nas, Mikołaju, poprawimy się!

                               Choć dziewczynki dziś zamknęły się w łazience

                               i miśkowi myły ręce,

                               chłopcy głośno rozmawiali i pani nie słuchali,

                               przybądź do nas Mikołaju, poprawimy się!

 

Cztery renifery ciągną białe sanie,

a na saniach worek taki wielki, że ho, ho!

Mikołaja zaraz prośmy na śniadanie,

wszyscy razem głośno zawołajmy go!

 

            Ref.: I choć głośno dziś krzyczała cała grupa…

 

 

,,WIECZÓR WIGILIJNY”

                                                               Tadeusz Kubiak

 Biały obrus lśni na stole,

pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince

co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem,

karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu

dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili

opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim

moc serdecznych życzeń.

 

 

 1. Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola.
 2. Poznanie na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie.
 3. Pokazywanie na wybranych przykładach (jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają; zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np.: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.
 4. Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo.
 5. Poznanie w sposób bezpośredni lub pośredni różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np.: korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego, komputera).
 6. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego, deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.
 7. Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
 8. Dbamy o zdrowie: ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 9. Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.
 10. Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczanie napojów gazowanych).
 11. Przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.
 12. Elementarna nauka czytania: rozpoznawanie liter drukowanych: małych i wielkich ; pisanych: małych i wielkich: i, I; t, T; d, D; k, K.
 13. Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.
 14. Nasza edukacja matematyczna: rozwijanie intuicji geometrycznych – poznanie trójkąta i prostokąta; ćwiczenia klasyfikacyjne.
 15. Rytm i rytmiczna organizacja czasu.
 16. Kształtowanie pojęć liczbowych, umiejętności liczenia, rozpoznawania cyfr: 1, 2, 3, 4, 5.
 17. Przyczyna i skutek: przewidywanie następstw.

                      ,, ZDROWE ODŻYWIANIE”

                                                            

Nie jest dobrze, jeść zbyt dużo,

nie jest dobrze też się głodzić,

ale mądrze się odżywiać –

o to naszej mamie chodzi.

 

                                   Mało tłuszczu, mało cukru,

za to wapń i witaminy.

Głównie nabiał i owoce

                                   jedzą chłopcy i dziewczyny.

 

A więc jajka i jogurty

plus jarzyny i morele,

czasem mięso, często serek –

będzie zdrowiej i weselej!

 

                                   Nie wystarczy jeść do syta,

lecz odżywiać się należy,

bo zawczasu zadbać trzeba,

żeby życie zdrowo przeżyć.

 

 

 

                           ,, UŚMIECHNIJ SIĘ DO SERCA”

 

Marudzisz czasem tak, że mamie słów jest brak

i cały świat jest zły, tak jak ty!

I ciągle mówisz nie! I obiad też jest be!

Więc radę dobrą dam dzisiaj ci!

                                   Ref.: Uśmiechnij się do serca, uśmiechnij się do mleka,

                                           kiełbaska pyszna też na ciebie czeka.

                                           Pokochaj pomidorki, pokochaj kalafiorki,

                                           pomachaj do marchewki już z daleka.

                                           Gdy zdrowi chcemy być, to trzeba wszystko jeść,

                                           na spacer co dzień iść i dobry humor mieć,

                                           i dobry humor mieć!

Posłuchaj mamy, bo jarzynki zdrowe są

i dadzą siłę ci, raz, dwa, trzy!

Owoców słodki sok przez cały długi rok

uśmiechu doda i otrze łzy!

 

                                             Ref.:  Uśmiechnij się do serca…

 

 1. Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
 2. Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych.
 3. Poznanie wybranych owoców egzotycznych.
 4. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw: rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, po smaku, zapachu.
 5. Podawanie informacji na temat swojej rodziny: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują.
 6. Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.
 7. Podawanie powiązań między członkami rodziny, np.: Babcia to mama mamy lub mama taty.
 8. Wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom.
 9. Wzmacnianie więzów w rodzinie poprzez wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
 10. Poznanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na sen i odpoczynek, wychodzenie na spacer.
 11. Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
 12. Elementarna nauka czytania: rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
 13. Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.
 14. Edukacja matematyczna: kształtowanie pojęć liczbowych, umiejętności liczenia i rozpoznawania cyfr.
 15. Rozwijanie orientacji przestrzennej – orientowanie się na kartce papieru.
 16. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku emocjonalnego.
 17. Rozwijanie intuicji geometrycznych.
 18. Rytm i rytmiczna organizacja czasu.

 

 

                              ,,IDĄ WITAMINKI”

Zapukała raz marchewka do przedszkola,

za marchewką idą groszek i fasola.

Z tyłu się cebulka toczy i przeciera złote oczy.

Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!

 

                              Ref.: Idą, idą witaminki dla całej przedszkolnej rodzinki.

                                     Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy  ci to powie!

                                     Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie!

 

Nagle znowu do przedszkola dzwoni dzwonek,

a za drzwiami stoją warzywa spóźnione:

pomidory i koperek, dwa buraczki i selerek.

Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!

 

                             Ref.: Idą, idą witaminki dla całej …

 

Już pietruszka tańczy na chudziutkich nóżkach,

a kalafior wskoczył prosto do garnuszka.

Dzieci szybko myją ręce i czekają, by czym prędzej

z jarzynkami przy stolikach spotkać się!

 

                            Ref.: Idą, idą witaminki dla całej…

                           ,, W SADZIE JESIENIĄ”

 

Kiedy w sadzie dojrzewają

jabłka, gruszki, śliwki,

wtedy dzieci na owoce

szykują koszyczki.

 

                                   Złote gruszki i śliwki

już się do nas śmieją

a czerwone jabłuszka

w słońcu się rumienią.

 

Ach, jak ładnie dzisiaj w sadzie,

tak słoneczko świeci,

już owoców pełne kosze

nazbierały dzieci.

 

                                   Dziś jesieni za te dary

pięknie dziękujemy,

a owoce umyjemy

                                   i je wszystkie zjemy.

                    

 

 

 1. Podawanie informacji o sobie: określanie swoich cech fizycznych – wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów.
 2. Określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku.
 3. Określanie swoich zainteresowań.
 4. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie poprzez przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 5. Poznawanie świata poprzez zmysły: rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, słuchu, wzroku.
 6. Współdziałanie w grupie poprzez uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne.
 7. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej poprzez oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.
 8. Poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 9. Poznanie znaczenia pasów oraz zasad ruchu drogowego.
 10. Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści.
 11. Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach.
 12. Zbieranie owoców drzew, wzbogacenie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób.
 13. Poznanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy).
 14. Pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np.: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 

 

 

                        ,, ZNOWU W PRZEDSZKOLU”

Gdy odejdzie słoneczne, ciepłe lato

i wakacje już skończą się,

wrócą dzieci do przedszkola,

bo w przedszkolu fajnie jest.

                   Ref: W naszym przedszkolu zawsze jest wesoło,

                          w naszym przedszkolu miło płynie czas.

                          Dzieci są zawsze radosne, szczęśliwe,

                          więc tu z chęcią wraca każdy z nas.

Poznajemy literki i cyferki

i wierszyków uczymy się.

I śpiewamy, i tańczymy;

tu jest piękny każdy dzień.

                   Ref: W naszym przedszkolu…

Tutaj zawsze koledzy, koleżanki

tak radośnie witają mnie.

Co dzień świetnie się bawimy:

Czy gdzieś będzie lepiej? Nie!.

                   Ref: W naszym przedszkolu…

 

 

             ,, PRZEJŚCIE PRZEZ ULICĘ”

 1. Koczanowski

W dużym mieście wielki ruch,

samochodów wiele,

jeśli chcesz bezpiecznym być,

musisz o tym wiedzieć.

                                      Przez ulicę można przejść

                                      tylko w takim miejscu,

gdzie mrugają światła dwa,

pasy są na przejściu.           

To czerwone woła: STOP,

stój i czekaj grzecznie,

a zielone prosi: IDŹ,

możesz przejść bezpiecznie.

                                      Zapamiętaj jeszcze to:

                                      gdy po mieście chodzisz,

                                      musisz pod opieką być

                                      dorosłej osoby!