1. Podawanie informacji o sobie: określanie swoich cech fizycznych – wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów.
 2. Określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku.
 3. Określanie swoich zainteresowań.
 4. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie poprzez przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 5. Poznawanie świata poprzez zmysły: rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, słuchu, wzroku.
 6. Współdziałanie w grupie poprzez uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne.
 7. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej poprzez oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.
 8. Poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 9. Poznanie znaczenia pasów oraz zasad ruchu drogowego.
 10. Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści.
 11. Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach.
 12. Zbieranie owoców drzew, wzbogacenie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób.
 13. Poznanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy).
 14. Pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np.: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 

 

 

                        ,, ZNOWU W PRZEDSZKOLU”

Gdy odejdzie słoneczne, ciepłe lato

i wakacje już skończą się,

wrócą dzieci do przedszkola,

bo w przedszkolu fajnie jest.

                   Ref: W naszym przedszkolu zawsze jest wesoło,

                          w naszym przedszkolu miło płynie czas.

                          Dzieci są zawsze radosne, szczęśliwe,

                          więc tu z chęcią wraca każdy z nas.

Poznajemy literki i cyferki

i wierszyków uczymy się.

I śpiewamy, i tańczymy;

tu jest piękny każdy dzień.

                   Ref: W naszym przedszkolu…

Tutaj zawsze koledzy, koleżanki

tak radośnie witają mnie.

Co dzień świetnie się bawimy:

Czy gdzieś będzie lepiej? Nie!.

                   Ref: W naszym przedszkolu…

 

 

             ,, PRZEJŚCIE PRZEZ ULICĘ”

 1. Koczanowski

W dużym mieście wielki ruch,

samochodów wiele,

jeśli chcesz bezpiecznym być,

musisz o tym wiedzieć.

                                      Przez ulicę można przejść

                                      tylko w takim miejscu,

gdzie mrugają światła dwa,

pasy są na przejściu.           

To czerwone woła: STOP,

stój i czekaj grzecznie,

a zielone prosi: IDŹ,

możesz przejść bezpiecznie.

                                      Zapamiętaj jeszcze to:

                                      gdy po mieście chodzisz,

                                      musisz pod opieką być

                                      dorosłej osoby!