PIOSENKA

,, Marsz przedszkolaków” Julian Tuwim

 1. Wietrzyk leci w dal przez pola,
  Idą dzieci do przedszkola.
  A kto przy tym wcześnie wstanie,
  Z apetytem zje śniadanie.Ref.:Raźny głos, do góry nos! Raźny głos, do góry nos!
  Właśnie tacy, właśnie tacy, są weseli przedszkolacy.
  Każdy idzie, każdy śpiewa,
  Marsz, marsz, lewa! Marsz, marsz, lewa!

  II. Każdy myje co dzień z rana,
  Ręce, szyję i kolana,
  Biega, skacze, tańczy ładnie
  I nie płacze, gdy upadnie.

  Ref.

 

                                                          WIERSZ    

 ,, Płynie jesień”  J. Hockuby                                                                                  

Wrześniowym polem
płynie jesień.
Rude ma włosy i rudą
suknię.
W warkoczach wpięte
pierzaste astry, a w rękach
– kłosy i słodką gruszkę.
Idzie i pachnie
Powidłami,
z twarzą rumianą jak
reneta.
Wśród mgieł porannych
i szumu liści
już na październik
w sadzie czeka.
A w listopadzie
z niebem płacze,
stojąc samotnie w jakimś oknie.
Westchnieniem żegna
zeschnięte liście,
jej rudy warkocz
we łzach moknie.
                             Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

                                                   WRZESIEŃ

 

– Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie; poznanie imion i nazwisk dzieci z grupy, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

-Podawanie informacji o sobie: określanie swoich cech fizycznych – wzrost ( w odniesieniu do innych), kolor włosów.

– Współdziałanie poprzez udział w zabawach, tańcach  integracyjnych.

– Poznawanie regionów Polski poprzez oglądanie widokówek, ilustracji – wspomnienia dzieci z wakacji. Słuchanie wierszy, opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

– Nazywanie członków rodziny, określanie stopnia pokrewieństwa.

 Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych członków rodziny.

-Udział w zabawach ruchowych w przedszkolnym ogrodzie, przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu terenowego.

– Poznanie zasad ruchu drogowego , znaczenia pasów – utrwalanie poznanych zasad podczas spacerów.

– Obserwacja otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zachodzące w niej zmiany , poszukiwanie oznak zbliżającej się jesieni. Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach.

– Udział dzieci w spacerach w najbliższym otoczeniu przedszkola ( zbieranie różnych darów jesieni : kasztany, żołędzie, liście, owoce) . Utworzenie kącika przyrody.

– Zabawy matematyczne z wykorzystaniem zgromadzonego materiału w kąciku przyrody z elementami przeliczania, porównywania , poznanie pojęcia : zbiór.

–  ,, Barwy jesieni” – zabawy plastyczne z wykorzystaniem farb, wyzwalanie swobodnych ruchów rąk, rozwijanie  swobodnej ekspresji u dzieci.