GRUPA  ŚWIETLIKI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNE 

LISTOPAD                                                             

 • Dostrzeganie w krajobrazie zmian zachodzących w przyrodzie  jesienią, przenoszenie swoich obserwacji do działań plastycznych – zabawy w kąciku plastycznym.
 • Wprowadzenie liter -D,d; Mm: L,l; E,e – poznanie ich obrazu graficznego, odwzorowywanie kształtu liter, wyszukiwanie tych liter w tekście, nauka pisowni, czytanie prostych tekstów wyrazowo – obrazkowych.
 • Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem, odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu – słuchanie opowiadań, bajek czytanych przez nauczycielkę.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie liczb 0-8 . Tworzenie zbiorów , przeliczanie ich elementów, ustalanie ich równoliczności, wyodrębnianie części wspólnej.
 • Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych : rysowanie po śladzie, rysowanie wzorów litero podobnych, łączenie kropek, zamalowywanie powierzchni obrazków.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem, nożyczkami : malowanie farbami ,, Jesiennej szarugi”, wycinanie elementów obrazka.
 • Poznanie różnych domów, ich budowy,  Porównywanie ich wielkości. Utrwalenie pojęć ; wysoki ,niski, szeroki wąski,
 • Zachęcanie do zdrowego odżywiania , nauka rymowanek o tematyce zdrowotnej, wykonanie sałatki jarzynowej – wspólna degustacja
 • ,,Jesteśmy Polakami”- przypomnienie symboli narodowych, podtrzymywanie tradycji związanych z obchodami ,, Święta Niepodległości” – spacery w miejsca ,,Pamięci Narodowej” – zapalenie zniczy.
 • Nawiązanie współpracy ze szkołą. Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 1 na zajęcia pt. ,, Co należy jeść, aby być zdrowym”

 

Wiersz do nauki

 Jesienny wiatr

 1. Ożogowska

Wiatr jesienią ma robotę
w nocy i za dnia.
Ciągle strąca liście złote
i przed siebie gna.
I nasiona drzew bez liku
nosi tu i tam.
Kiedy spoczniesz już, wietrzyku?
Powiedz, powiedz nam!
Po zielonym wielkim lesie
wiatr piosenki dzieci niesie.
Aż się dziwią stare drzewa
Kto was tak nauczył śpiewać

 

 

 Piosenka do nauki 

Malowała jesień

Malowała jesień w parku wszystkie liście

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście. }(x 2)

Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół. }(x 2)

Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie.

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

Ref.: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Z

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

                                                 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Zamierzenia dydaktyczne miesiąc październik

                                                                               ŚWIETLIKI

– Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Spacery w okolicach przedszkola. Zwrócenie uwagi na charakterystyczne dla jesieni barwy dominujące w przyrodzie, gromadzenie materiału przyrodniczego do kącika przyrody.

– Rozmowy dotyczące jesiennej aury, nazywanie niektórych zjawisk atmosferycznych, zwrócenie uwagi na stosowny ubiór, zgodny z panującą porą roku.

– Rozpoznawanie i nazywanie drzew po ich liściach i owocach .

– ,, Moja rodzina” – poznanie struktury rodziny, zachęcanie dzieci do budowania dłuższych wypowiedzi – opowiadania o swojej rodzinie. Oglądanie zdjęć, albumów rodzinnych.

– Poznanie budowy i działania aparatu fotograficznego.

-Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, przygotowujące  do prawidłowego mówienia.

– Poznanie małej i wielkiej litery o, O; a, A

– ,, Jesteśmy bezpieczni” – poznanie zasad ruchu drogowego, wycieczka na skrzyżowanie: praktyczne ćwiczenia w dostosowaniu się do zasad ruchu drogowego.

-Integracja dzieci podczas wspólnych zabaw, zajęć ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzajemne niesienie sobie pomocy ,nie przeszkadzanie w zabawie innym.

– Doskonalenie motoryki małej: ugniatanie plasteliny, formowanie różnych kształtów,  wylepianie obrazków, wycinanie nożyczkami , wykonywanie jeżyków z masy solnej.

– Ćwiczenia grafomotoryczne : rysowanie po śladzie, rysowanie szlaczków,  zachęcanie do wykonywania  rysunków w/g własnego pomysłu używając różnorodnych kredek( świecowe, pastele olejowe i suche, ołówkowe) .

– Próby analizy i syntezy prostych wyrazów, wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach.

– Gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego w przedszkolu jak i w terenie. Przeliczanie, porównywanie liczebności ( stosowanie określeń mniej więcej, tyle samo), tworzenie zbiorów.

– Wycieczka do ,,Skansenu Chleba” w Ustroniu Morskim . Poznanie tradycji regionalnych, uwrażliwianie dzieci na konieczność szanowania jedzenia. Wysłuchanie bajki Hansa  Christiana Andersena ,, O dziewczynce , która nie poszanowała chleba”

 

 

PIOSENKA DO NAUKI

                                                            ,, Jesienny pociąg”                                                                                                                                                         

                                                            słowa: Dorota Gellner                                                                                                                 

                                                            muzyka: Adam Skorupa

1.

Stoi pociąg na peronie, żółte liście ma w wagonie 

i kasztany i żołędzie dokąd z nami jechać będzie,

dokąd z nami jechać będzie?

Ref:

 Przed siebie, przed siebie wprost!

Przez mokry, deszczowy most!

Przed siebie, przed siebie w dal!

Na pierwszy jesienny bal!

2.

Rusza pociąg sapiąc głośno. Już w przedziałach grzyby rosną, 

a na półce wśród bagaży, leży sobie bukiet z jarzyn.

Rusza pociąg sapiąc głośno!

Ref…….

3.

Pędzi pociąg lasem, polem pod ogromnym parasolem. 

Wiezie rynny i kalosze, i owoców pełne kosze. 

Pędzi pociąg lasem, polem!

Ref…….

 

 

WIERSZ DO NAUKI

,, Jesienny wiatr”

autor: H. Ożogowska

1.

Wiatr jesienią ma robotę
w nocy i za dnia.
Ciągle strąca liście złote
i przed siebie gna.
I nasiona drzew bez liku
nosi tu i tam.

 1. Kiedy spoczniesz już, wietrzyku?
  Powiedz, powiedz nam!
  Po zielonym wielkim lesie
  wiatr piosenki dzieci niesie.
  Aż się dziwią stare drzewa
  Kto was tak nauczył śpiewać?

 

 

 

 

PIOSENKA

,, Marsz przedszkolaków” Julian Tuwim

 1. Wietrzyk leci w dal przez pola,
  Idą dzieci do przedszkola.
  A kto przy tym wcześnie wstanie,
  Z apetytem zje śniadanie.Ref.:Raźny głos, do góry nos! Raźny głos, do góry nos!
  Właśnie tacy, właśnie tacy, są weseli przedszkolacy.
  Każdy idzie, każdy śpiewa,
  Marsz, marsz, lewa! Marsz, marsz, lewa!II. Każdy myje co dzień z rana,
  Ręce, szyję i kolana,
  Biega, skacze, tańczy ładnie
  I nie płacze, gdy upadnie.Ref.

 

                                                          WIERSZ    

 ,, Płynie jesień”  J. Hockuby                                                                                  

Wrześniowym polem
płynie jesień.
Rude ma włosy i rudą
suknię.
W warkoczach wpięte
pierzaste astry, a w rękach
– kłosy i słodką gruszkę.
Idzie i pachnie
Powidłami,
z twarzą rumianą jak
reneta.
Wśród mgieł porannych
i szumu liści
już na październik
w sadzie czeka.
A w listopadzie
z niebem płacze,
stojąc samotnie w jakimś oknie.
Westchnieniem żegna
zeschnięte liście,
jej rudy warkocz
we łzach moknie.
                             Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

                                                   WRZESIEŃ

 

– Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie; poznanie imion i nazwisk dzieci z grupy, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

-Podawanie informacji o sobie: określanie swoich cech fizycznych – wzrost ( w odniesieniu do innych), kolor włosów.

– Współdziałanie poprzez udział w zabawach, tańcach  integracyjnych.

– Poznawanie regionów Polski poprzez oglądanie widokówek, ilustracji – wspomnienia dzieci z wakacji. Słuchanie wierszy, opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

– Nazywanie członków rodziny, określanie stopnia pokrewieństwa.

 Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych członków rodziny.

-Udział w zabawach ruchowych w przedszkolnym ogrodzie, przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu terenowego.

– Poznanie zasad ruchu drogowego , znaczenia pasów – utrwalanie poznanych zasad podczas spacerów.

– Obserwacja otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zachodzące w niej zmiany , poszukiwanie oznak zbliżającej się jesieni. Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach.

– Udział dzieci w spacerach w najbliższym otoczeniu przedszkola ( zbieranie różnych darów jesieni : kasztany, żołędzie, liście, owoce) . Utworzenie kącika przyrody.

– Zabawy matematyczne z wykorzystaniem zgromadzonego materiału w kąciku przyrody z elementami przeliczania, porównywania , poznanie pojęcia : zbiór.

–  ,, Barwy jesieni” – zabawy plastyczne z wykorzystaniem farb, wyzwalanie swobodnych ruchów rąk, rozwijanie  swobodnej ekspresji u dzieci.