Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie ,,Pszczółki”

miesiąc  Czerwiec   

 • Obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących                          w przyrodzie   w wybranych środowiskach (np.: w lesie, na łące).
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich: przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu.
 • Środki transportu – poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 • Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia: rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu; bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie; rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z nimi; jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców;  zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów; bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 • Dbałość o higienę:
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej: określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury.
 • Nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją; poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie); zwracanie uwagi na zabawy dzieci
  z różnych regionów świata.
 • Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy: dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej: określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury.

 

WIERSZ

Wiersz „Jeszcze wczoraj”

Jeszcze wczoraj miś pluszowy

witał nas w przedszkolu.

Dziś z tornistrem pełnym książek

idziemy do szkoły.

 

Jeszcze wczoraj kolorowe

klocki Krzyś układał.

Dziś ołówkiem w swym zeszycie

pierwsze kreski stawia.

 

Jeszcze wczoraj barwne lale,

sto zabawek różnych.

Dziś już szkoła, pierwsza klasa

czas naszej nauki.

 

Wiersz: „W naszej grupie”

 

W naszej starszej grupie już od 3 – latków

Nie brakło wiercipięt ani też gagatków

Mamy parę gaduł i spóźnialskich furę

Oraz tych co piszą jak kura pazurem.

 

Ktoś się nieraz w szatni rozpychał łokciami

Więc się pani martwi i wzdycha czasami.

Ale kiedyś z nami skończą się kłopoty

już my panią wszyscy zapewniamy o tym.

 

Niech pani nie myśli, że to puste słowa

Bo dziś między nami powstała umowa

Gdy tylko od dzisiaj dwadzieścia lat minie

Wszyscy się zjawimy u pani w gościnie.

 

PIOSENKA

„Przedszkolna Fotografia

 

1.Przedszkolna fotografia,

a na niej wszyscy są

tu panie moje miłe

przyjaciół widać krąg.

 

REF.

Dziękuję, dziękuję, dziękuję

Za wszystkie chwile.

Za radość, za czułość, cierpliwość

Dobroci tyle.

Dziękuję, dziękuję, dziękuję

Za uśmiech i wsparcie.

Dziękuję, dziękuję, dziękuję

Za to, że byłem tu.

 

 1. Cudownie jest wspominać

ten miły dla mnie czas.

i łez w mych oczach tyle,

przedszkola jest mi brak.

 

Żegnamy przedszkole

I dobre w nim chwile

Bo dni tu spędzone

Płynęły nam mile.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie ,,Pszczółki”

miesiąc   Maj

 

 • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej poprzez: poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego np.: jego powstania.
 • Podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.
 • Poznanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy – jej herbu i ważniejszych miejsc.
 • Nazywanie największych rzek Polski: Wisły i Odry, morza Bałtyku, gór  Tatr oraz większych miast Polski.
 • Rozwijanie zainteresowań Unią Europejską poprzez wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami, Jesteśmy Europejczykami.
 • Wyjaśnienie, jakie znaczenie dla Polski ma przynależność do Unii Europejskiej.
 • Poznanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej – wskazywanie ich na mapie Europy.
 • Poznanie charakterystycznych zwyczajów i tradycji niektórych państw należących do UE.
 • W świecie sztuki – słuchanie i śpiewanie piosenek zbiorowo i indywidualnie.
 • Wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach zbiorowo i indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry).
 • Wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.
 • Nasze rodziny: podawanie informacji na temat swojej rodziny: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują.
 • Opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter).
 • Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.
 • Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym.
 • Przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.
 • Poznajemy przyrodę: poznanie warunków do rozwoju zwierząt.
 • Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Elementarna nauka czytania: czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
 • Nasza edukacja matematyczna: dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców i innych zbiorów zastępczych.
 • Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od.
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.
 • Poznanie nominałów wybranych monet i banknotów; używanie ich papierowych sylwet w zabawie.

WIERSZ

Kto ma największe serce na świecie?
Pomyślcie chwilę ,na pewno wiecie.
Jej serce mieści morze miłości,
Nie ma w nim miejsca na żadne złości,

Od rana do nocy ciężko pracuje,
Pierze i sprząta no i gotuje.
I jeszcze wiele innych czynności,
A wszystko robi z wielkiej miłości.
Troszczy się o mnie , gdy jestem chory.
Karci, gdy jestem do złego skory.
Bym był szczęśliwy chce tego szczerze
A że tak będzie – w to mocno wierzę.
Zawsze jej słowom wierny zostanę,
bo szczerze kocham moją mamę.

 

  

Piosenka

Piosenka” Dzień taty”

Dzień Taty jest w czerwcu to wie każdy z nas

By w domu radosnym był świętem

I tata od rana pogodną miał twarz.

Zanućmy dla niego piosenkę.

Ta piosenka jest dla taty

To piosenka zamiast kwiatów

To piosenka na Dzień Taty

Chcemy w niej wyrazić tacie miłość swą.

Ta piosenka jest dla taty

To piosenka zamiast kwiatów

To piosenka na Dzień Taty

Chcemy w niej powiedzieć że kochamy go.

Pamiętaj o tacie!

Choć moc pracy ma,

Pobawi się z Tobą, pośmieje

Zabierze do Zoo, na wszystkim się zna

I zawsze jest z nim jak w niedzielę.

Ta piosenka jest dla taty

To piosenka zamiast kwiatów

To piosenka na Dzień Taty

Chcemy w niej wyrazić tacie miłość swą.

Ta piosenka jest dla taty

To piosenka zamiast kwiatów

To piosenka na Dzień Taty

Chcemy w niej powiedzieć że kochamy go.

 

 

 

 

 1. Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.
 2. Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji.
 3. Nazywanie domów zwierząt , sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.
 4. Poznawanie swojej miejscowości poprzez nazywanie jej, poznanie jej historii, ważniejszych zabytków.
 5. Podawanie swojego adresu zamieszkania, adresu przedszkola.
 6. Poznanie legend i opowieści o swoim mieście.
 7. Wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie
 8. Organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane w przedszkolu i przyniesione z domu.
 9. Słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu.
 10. Zwracanie uwagi na ukształtowanie terenu, występującą roślinność, ważniejsze zakłady przemysłowe, miejsca pamięci narodowej.
 11. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki),  pojawiające się pierwsze wiosenne kwiaty ( przebiśniegi, krokusy).
 12. Poznawanie zwiastunów wiosny, np.: kwitnienie wierzby, leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach i krzewach.
 13. Wzmacnianie więzów w rodzinie poprzez kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np.: związanych ze Świętami Wielkanocy.
 14. Elementarna nauka czytania: rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych, małych i wielkich: z, u, c, j.
 15. Czytanie wyrazów i zdań o prostej budowie fonetycznej.
 16. Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
 17. Nasza edukacja matematyczna: kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.
 18. Rozpoznawanie cyfr w zakresie dziesięciu.
 19. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 20. Rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych.
 21. Porównywanie schematu własnego ciała ze schematem  ciała innej osoby.
 22. Rozwijanie umiejętności szeregowanie i klasyfikowania.
 23. Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
 24. Rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji, stosowanie metody symulacyjnej.

 

 

                    ,, OCHROŃ ZIEMIĘ” 

Mieszkamy na wielkiej kuli.

Ta kula to nasza Ziemia.

Dorośli ciągle na tej Ziemi

chcą wszystko zmieniać.

Wycinają drzewa,

śmiecą na leśnej łące,

czarny dym z kominów leci

i zasłania słońce.

 

                   Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.

                            Ty i ja – jest tu dzieci wiele.

                            Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas.

 

Gdy wszystkie na świecie dzieci

zadbają o piękno Ziemi,

to wszystko skończy się szczęśliwie,

nic się nie zmieni.

W ogromnym kosmosie

Ziemia się nie zgubi,

gdy ją każdy mały człowiek

nauczy się lubić.

 

                   Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem …

 

                             ,, IDZIE WIOSNA”

 Puk, puk, puk… w okienko!

 Wyjdźcie dzieci prędko.

 Idzie już wiosenka

 i słoneczko świeci.

 

                             Z baziami gałązkę

                              w ręku ma wierzbową.

                              I za pasem wiązkę

                               przylaszczek liliowych.

 

Idzie piękna pani

z jasnymi włosami.

W zielonej sukience,

wyszytej kwiatami.

 

Idzie, uderza witką

wierzbową z baziami.

Pokrywa się wszystko

młodymi listkami.

 

Słońce złote świeci.

Idzie piękna pani.

Puk, puk – chodźcie dzieci

Na wiosny spotkanie.

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie ,,Pszczółki”

miesiąc Luty

 

Bezpieczne zabawy:

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie. Dbanie o zdrowie  i higienę poprzez ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze Przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Organizacja przestrzeni i czasu:

Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia. Zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy. Poznanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego. Nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i noc. Odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.

 

Poznawanie świata:

Poznanie modelu kuli ziemskiej – globusa. Wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz.

Poznanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat. Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem. Poznanie zawodów związanych z kosmosem, np.: kosmonauty, astronoma. Poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.

 

Elementarna nauka czytania:

 Rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych; małych i wielkich: g, w, p. Układanie wyrazów i zdań z liter alfabetu ruchomego. Czytanie wyrazów i zdań o prostej budowie fonetycznej.

 

Edukacja matematyczna:

 Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia. Rozpoznawanie cyfr; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

 

Dbanie o swoje zdrowie poprzez:

Spożywanie zdrowej żywności, przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw, wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu oraz przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków.

 

PIOSENKA

Zimowe zabawy (sł. i muz. J. Kucharczyk).

 

 1. Hej, koledzy, koleżanki,

chodźmy na saneczki,

kto odważny, niech na nartach

szusuje z góreczki.

Ref.: Świat zasypał śnieg,

wkoło zima biała.

Czas pobawić się śnieżkami,

czas lepić bałwana!

Każde dziecko o tym wie,

ma bezpiecznie bawić się! (parlando)

 1. Lodowisko jest przy szkole,

tak się pięknie błyszczy.

Już dziewczynki i chłopaki.

zakładają łyżwy.

Ref.: Świat zasypał śnieg…

Każde dziecko o tym wie,

ma bezpiecznie bawić się! (parlando)

III. Nikt nie zmarznie dziś na mrozie,

słońce w buzie grzeje.

Dzieci bawią się radośnie,

pan bałwan się śmieje.

Ref.: Świat zasypał śnieg…

Każde dziecko o tym wie,

ma bezpiecznie bawić się! (parlando)

 

 WIERSZ

„Zimowe dni”  P. Beręsewicz

 

Ziemia śniegiem zasypana,

dniom się nie chce wstawać z rana.

Chętnie spałby dzień cały,

ale dzieci się zleciały i wołają

 „Niech pan wstanie! Żal takiego dnia na spanie!”

Poniedziałek po kryjomu tylko nos wystawia z domu.

Wtorek śmielszy jest od brata i przed domem śnieg zamiata.

Środa śledzi ślad zająca,

czwartek puch z choinek strąca.

Piątek białą kulę toczy,

a sobota, mrużąc oczy, do niedzieli śnieżką strzela.

Głośno śmieje się niedziela, otrzepując bitwy skutki.

Żal, że w zimie dzień tak krótki!

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie ,,Pszczółki”

miesiąc  STYCZEŃ

 

Interesujemy się książką

Organizowanie w sali kącika książki: systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej; zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację;

   przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu,

 

Wzbudzanie zainteresowania literaturą;  słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;

    tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się                                 z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela.

 

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania: rozpoznawanie liter drukowanych S,s,N,n, B,b – małych i wielkich, tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia – rozpoznawanie cyfr 1,2,3,4,5,6,0.

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania ; klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych;

Rozwijanie intuicji geometrycznej- nazywanie figur geometrycznych.

 

Poznajemy przyrodę

Zima

– dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach

– nazywanie ptaków odwiedzających karmnik

– zwracanie uwagi na ostrożność   w kontaktach  z chorymi zwierzętami, np .ptakami

– rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

 

PIOSENKA

DZIADEK CZARODZIEJ

słowa: Urszula Piotrowska

muzyka: Magdalena Melnicka-Sypko

1.Gdy mój dziadek w dłonie klaśnie,
zaraz się zbiegają baśnie.
Tańczą wróżki ze skrzatami,
bal wesoły w domu mamy.
         Dziadek tylko mrugnie okiem
         i już witam się ze smokiem,
         a po kuchni, po salonie 
         galopują dzikie konie.

Ref.: Wiem, dlaczego tak się dzieje,
– dziadek jest czarodziejem. 
Wiem, dlaczego tak się dzieje,
– dziadek jest…. czarodziejem.

 

 1. Chociaż trudno w to uwierzyć,
  dziadek zmienia nas w rycerzy. 
  Mam przyłbicę, piekną zbroję
  i niczego się nie boję.
          A gdy znudzą nam się czary,
          nakręcamy zegar stary,
          podziwiamy głos kukułki
          i kukamy z nią do spółki.

Ref.: Wiem, dlaczego tak się dzieje…

 

Kochanej babci

1.Kochanej babci w naszej piosence Życzymy stu lat, a może więcej.

Ref: W szczęściu i zdrowiu tak wiele dni życzymy dzisiaj babuniu Ci.

 

 1. Nie wiesz, jak bardzo Ciebie kochamy, Ty jesteś mamą najdroższej mamy .

Ref: W szczęściu i zdrowiu tak wiele dni życzymy dzisiaj babuniu Ci.

 

3.Ty nas rozumiesz, o nas pamiętasz i to na co dzień, a nie od święta

Ref: W szczęściu i zdrowiu tak wiele dni życzymy dzisiaj babuniu Ci.

 

 1. W ostatniej zwrotce znów zaśpiewamy: Żyj babciu sto lat, tak Cię kochamy.

Ref: W szczęściu i zdrowiu tak wiele dni życzymy dzisiaj babuniu Ci.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie ,,Pszczółki”

miesiąc GRUDZIEŃ 

Poznajemy przyrodę

Jesień

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

Zima

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt
i piękno przyrody w zimowej szacie

– poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

– poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

 

Dbałość o higienę

– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

– przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych l,y,r – małych i wielkich

– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

 

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr1,2,3,4,5,6,0

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania

– klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.

Rozwijanie intuicji geometrycznej

– nazywanie figur geometrycznych.

 

Nasze rodziny

Wzmacnianie więzów w rodzinie

– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy

– wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 

PIOSENKA

Świąteczne życzenia.

 

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na wieczornym niebie,

gdy popłynie w świat kolęda,

przy choince zbiera się rodzina,

to już są święta.90

Ref.: Gwiazdka z nieba śle promyki złote

i spełnia nam marzenia.

Z ust do ust i z serc do serc

płyną dobre życzenia.

 1. Na wigilijnym stole jasno płonie świeca

i dwanaście potraw czeka.

Znajdzie się dziś miejsce dla każdego,

to już są święta.

Ref.: Gwiazdka z nieba…

III. I dziś życzymy sobie tego, co najlepsze,

dużo zdrowia, dużo szczęścia.

I prezentów pod choinką wiele,

to już są święta.

Ref.: Gwiazdka z nieba…

 

  

WIERSZ 

Doroty Gellner Pada śnieg

.

Pada śnieżek,

pada śnieżek.

Już ze śniegu

mam kołnierzyk,

białe uszy

i policzki,

i śniegowe

rękawiczki.

A jak padać

nie przestanie –

wiecie, co się

ze mną stanie?

Będzie kino

nie z tej ziemi –

nos w marchewkę

mi się zmieni.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie ,,Pszczółki”

miesiąc LISTOPAD

 

Nasza miejscowość, nasz region

Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola

  – poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej
i współcześnie

– nazywanie zawodów związanych
z budownictwem.

Poznajemy przyrodę

Jesień

– pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia

– wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.

 

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter(K,k,D,d,T,t,I,i ) drukowanych – małych i wielkich; tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

 

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr 1,2,3,4,5.

Rozwijanie intuicji geometrycznej

– nazywanie figur geometrycznych.

 

Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne

– bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo

– poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera).

 

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu)

– dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.

Zdrowa żywność

– spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczenie napojów gazowanych

– przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.

 

Piosenka

 

HYMN  POLSKI

Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski..

 

   WIERSZ 

Listopad

Wyszedł sobie do ogrodu
stary, siwy pan Listopad.
Grube palto wdział od chłodu
i kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza,
pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy
„Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi”.

Po listowiu kroczy sypkim
na ławeczce sobie siada:
„Chłód i zimno, mam dziś chrypkę.
Trudna rada! Trudna rada!”

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie ,,Pszczółki”

miesiąc PAŹDZIERNIK 

 

Jesień

– rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad

– nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykony – wanie wybranych;

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;

– poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

Przyroda w sali, w domu

– poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer;

– nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

 

Elementarna nauka czytania:

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;

– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr.

Rozwijanie intuicji geometrycznej

– nazywanie figur geometrycznych.

Podawanie informacji na temat swojej rodziny:

– podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują;

– określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny;

– podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty;

– wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom;

 -dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka.

Wzmacnianie więzi w rodzinie

– wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

 

Piosenka

W sadzie jesienią.

 1. Kiedy w sadzie dojrzewają

jabłka, gruszki, śliwki,

wtedy dzieci na owoce

szykują koszyczki.

Ref.: Złote gruszki i śliwki

już się do nas śmieją,

a czerwone jabłuszka

w słońcu się rumienią.

 1. Ach, jak ładnie dzisiaj w sadzie

już owoców pełne kosze

nazbierały dzieci.

Ref.: Złote

III. Dziś jesieni za te dary

pięknie dziękujemy,

a owoce umyjemy

i je wszystkie zjemy.

Ref.: Złote…

 

 WIERSZ

 1. Landau Wiersz dla mamy.

Moja kochana mamusiu!

To dla ciebie ten wierszyk,

dla ciebie słońce i chmury,

dla ciebie tęcza i wietrzyk.

 

Wiosną i latem – kwiaty,

jesienią – liście jesienne…

Bądź szczęśliwa, mamusiu,

dziś, jutro i codziennie!

 
 
Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie ,,Pszczółki”

miesiąc WRZESIEŃ 

To ja

Podawanie informacji o sobie: określanie swoich cech fizycznych: wzrost  (w odniesieniu do innych), kolor włosów; określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku; określanie swoich zainteresowań.

Nasza grupa

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:  przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regu­lujących współżycie w grupie.

Współdziałanie w grupie: uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji: współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

Nasze zmysły

Poznawanie świata poprzez zmysły: rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu: poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; poznawanie znaczenia pasów itd.

Nasza edukacja matematyczna

Rozwijanie intuicji geometrycznej: nazywanie figur geometrycznych.

Poznajemy przyrodę

Jesień: oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz

   w inny, niestandardowy sposób; poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy; pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 

Wiersz

 1. Galicy Grzeczne słówka. 

Dziękuję, przepraszam i proszę

trzy słówka za małe trzy grosze.

I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna

znają te słówka na pewno.

To przecież niewiele kosztuje,

gdy powiesz uprzejmie: dziękuję!

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno

nawet, gdy jesteś królewną.

Trzy słówka za małe trzy grosze

dziękuję, przepraszam i proszę.

  

Piosenka

 Ruch uliczny

 (sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Kiedy rano idę z mamą do przedszkola,

przechodzimy przez ruchliwe skrzyżowanie.

Samochody jadą szybko, każdy w swoją stronę –

my stoimy i czekamy, aż światło będzie zielone.

Ref.: Zielone światło – możesz iść,

czerwone światło – stój i czekaj!

Gdy zielone znów zabłyśnie,

śmiało idź, nie zwlekaj!

 1. Na plecaku odblaskowe mam światełka

i przechodzę przez ulicę tam, gdzie zebra.

Mama albo tata mocno trzyma mnie za rękę,

bo wiem o tym, z dorosłymi na drodze zawsze bezpieczniej.

Ref.: Zielone…