Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie ,,Pszczółki”

miesiąc LISTOPAD

 

Nasza miejscowość, nasz region

Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola

  – poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej
i współcześnie

– nazywanie zawodów związanych
z budownictwem.

Poznajemy przyrodę

Jesień

– pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia

– wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.

 

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter(K,k,D,d,T,t,I,i ) drukowanych – małych i wielkich; tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

 

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr 1,2,3,4,5.

Rozwijanie intuicji geometrycznej

– nazywanie figur geometrycznych.

 

Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne

– bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo

– poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera).

 

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu)

– dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.

Zdrowa żywność

– spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczenie napojów gazowanych

– przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.

 

Piosenka

 

HYMN  POLSKI

Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski..

 

   WIERSZ 

Listopad

Wyszedł sobie do ogrodu
stary, siwy pan Listopad.
Grube palto wdział od chłodu
i kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza,
pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy
„Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi”.

Po listowiu kroczy sypkim
na ławeczce sobie siada:
„Chłód i zimno, mam dziś chrypkę.
Trudna rada! Trudna rada!”

 

 

 Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie ,,Pszczółki”

miesiąc PAŹDZIERNIK 

 

Jesień

– rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad

– nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykony – wanie wybranych;

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu;

– poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

Przyroda w sali, w domu

– poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer;

– nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

 

Elementarna nauka czytania:

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;

– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

– rozpoznawanie cyfr.

Rozwijanie intuicji geometrycznej

– nazywanie figur geometrycznych.

Podawanie informacji na temat swojej rodziny:

– podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują;

– określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny;

– podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty;

– wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom;

 -dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka.

Wzmacnianie więzi w rodzinie

– wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

Elementarna nauka czytania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

 

Piosenka

W sadzie jesienią.

  1. Kiedy w sadzie dojrzewają

jabłka, gruszki, śliwki,

wtedy dzieci na owoce

szykują koszyczki.

Ref.: Złote gruszki i śliwki

już się do nas śmieją,

a czerwone jabłuszka

w słońcu się rumienią.

  1. Ach, jak ładnie dzisiaj w sadzie

już owoców pełne kosze

nazbierały dzieci.

Ref.: Złote

III. Dziś jesieni za te dary

pięknie dziękujemy,

a owoce umyjemy

i je wszystkie zjemy.

Ref.: Złote…

 

 WIERSZ

  1. Landau Wiersz dla mamy.

Moja kochana mamusiu!

To dla ciebie ten wierszyk,

dla ciebie słońce i chmury,

dla ciebie tęcza i wietrzyk.

 

Wiosną i latem – kwiaty,

jesienią – liście jesienne…

Bądź szczęśliwa, mamusiu,

dziś, jutro i codziennie!

 

 
 
Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie ,,Pszczółki”

miesiąc WRZESIEŃ 

To ja

Podawanie informacji o sobie: określanie swoich cech fizycznych: wzrost  (w odniesieniu do innych), kolor włosów; określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku; określanie swoich zainteresowań.

Nasza grupa

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:  przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regu­lujących współżycie w grupie.

Współdziałanie w grupie: uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji: współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

Nasze zmysły

Poznawanie świata poprzez zmysły: rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu: poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; poznawanie znaczenia pasów itd.

Nasza edukacja matematyczna

Rozwijanie intuicji geometrycznej: nazywanie figur geometrycznych.

Poznajemy przyrodę

Jesień: oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz

   w inny, niestandardowy sposób; poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy; pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 

Wiersz

  1. Galicy Grzeczne słówka. 

Dziękuję, przepraszam i proszę

trzy słówka za małe trzy grosze.

I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna

znają te słówka na pewno.

To przecież niewiele kosztuje,

gdy powiesz uprzejmie: dziękuję!

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno

nawet, gdy jesteś królewną.

Trzy słówka za małe trzy grosze

dziękuję, przepraszam i proszę.

  

Piosenka

 Ruch uliczny

 (sł. i muz. J. Kucharczyk)

  1. Kiedy rano idę z mamą do przedszkola,

przechodzimy przez ruchliwe skrzyżowanie.

Samochody jadą szybko, każdy w swoją stronę –

my stoimy i czekamy, aż światło będzie zielone.

Ref.: Zielone światło – możesz iść,

czerwone światło – stój i czekaj!

Gdy zielone znów zabłyśnie,

śmiało idź, nie zwlekaj!

  1. Na plecaku odblaskowe mam światełka

i przechodzę przez ulicę tam, gdzie zebra.

Mama albo tata mocno trzyma mnie za rękę,

bo wiem o tym, z dorosłymi na drodze zawsze bezpieczniej.

Ref.: Zielone…