Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie ,,Pszczółki”

miesiąc WRZESIEŃ 

To ja

Podawanie informacji o sobie: określanie swoich cech fizycznych: wzrost  (w odniesieniu do innych), kolor włosów; określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku; określanie swoich zainteresowań.

Nasza grupa

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:  przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regu­lujących współżycie w grupie.

Współdziałanie w grupie: uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji: współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

Nasze zmysły

Poznawanie świata poprzez zmysły: rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu: poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego; poznawanie znaczenia pasów itd.

Nasza edukacja matematyczna

Rozwijanie intuicji geometrycznej: nazywanie figur geometrycznych.

Poznajemy przyrodę

Jesień: oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach; zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz

   w inny, niestandardowy sposób; poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy; pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

 

Wiersz

  1. Galicy Grzeczne słówka. 

Dziękuję, przepraszam i proszę

trzy słówka za małe trzy grosze.

I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna

znają te słówka na pewno.

To przecież niewiele kosztuje,

gdy powiesz uprzejmie: dziękuję!

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno

nawet, gdy jesteś królewną.

Trzy słówka za małe trzy grosze

dziękuję, przepraszam i proszę.

  

Piosenka

 Ruch uliczny

 (sł. i muz. J. Kucharczyk)

  1. Kiedy rano idę z mamą do przedszkola,

przechodzimy przez ruchliwe skrzyżowanie.

Samochody jadą szybko, każdy w swoją stronę –

my stoimy i czekamy, aż światło będzie zielone.

Ref.: Zielone światło – możesz iść,

czerwone światło – stój i czekaj!

Gdy zielone znów zabłyśnie,

śmiało idź, nie zwlekaj!

  1. Na plecaku odblaskowe mam światełka

i przechodzę przez ulicę tam, gdzie zebra.

Mama albo tata mocno trzyma mnie za rękę,

bo wiem o tym, z dorosłymi na drodze zawsze bezpieczniej.

Ref.: Zielone…