Grupa III „MARYNARZE”

 

Do grupy IV uczęszcza 20 dzieci w wieku 4 i 5 lat.

Dziewczynki to: Lena, Anastazja, Amelka , Oliwia, Ola, Martynka, Zosia, Julia Z.,

Julia S, Julia R.

 

Chłopcy to: Nikodem, Bartek, Piotruś  F, Piotruś G

Jakub J., Adaś J, Adaś Sz, Maciek,

  Jakub Ch., Marcel

 

DOMY I DOMKI.

 

 •  Nazywanie rodzajów budownictwa w najbliższej okolicy, określenie przeznaczenia tych budynków.
 •  Pogłębianie wiadomości na temat domów zwierząt, rozwijanie dłuższych wypowiedzi na podany temat
 •  Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej,
 •  Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej podczas zabaw muzycznych oraz prac plastycznych.
 • – budzenie przywiązania do domu rodzinnego oraz szacunku dla członków rodziny.
 • – zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji.
 • – poznanie domów zwierząt – miejsc, w których czują się bezpiecznie.

A DESZCZ PADA I PADA…

 •      Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni, wie jak należy się ubrać w daną pogodę.
 •      Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie.
 •      Zdobywanie doświadczeń w eksperymentowaniu z wodą, poznanie znaczenia wody –deszczu w życiu ludzi i zwierząt.
 •      Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.
 •      Zgodne uczestniczenie we wspólnych zabawach z kolegami.
 •      Porządkowanie i klasyfikowanie przedmiotów wg cech

DBAMY O NASZE ZDROWIE.

 •      Wdrażanie do spożywania zdrowej żywności (ograniczanie spoży­cia słodyczy, chipsów itp.).
 •      Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całe­go ciała , mycie zębów po posił­kach , mycie rąk, zwłaszcza po pobycie       w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu .
 •      Doskonalenie umiejętności samoobsługowych: samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste.
 •      Zacieśnianie kontak­tów interpersonal­nych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw.
 •      Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, koncentracji uwagi, wyciszenia w czasie zabaw dydaktycznych.

URZĄDENIA ELEKTRYCZNE

 • Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych np. telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo
 • Poznanie w sposób bezpośredni lub pośredni różnych form zastosowania techniki życiu ludzi( np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera)

Wiersz

Listopad

 1. Grodzieńska

 

Wyszedł sobie do ogrodu stary,

 siwy pan Listopad.

Grube palto wdział od chłodu

i kalosze ma na stopach.

 

Deszcz zacina, wiatr dokucza,

pustka, smutek dziś

w ogrodzie.

Pan Listopad cicho mruczy

„Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi”.

 

Po listowiu kroczy sypkim

na ławeczce sobie siada:

„Chłód i zimno, mam dziś chrypkę.

Trudna rada! Trudna rada!”

 

Piosenka

„JESIENNY DESZCZ”

 

1.Dziś chmurkę nad podwórkiem

potargał psotny wiatr,

Aż deszcz popłynął ciurkiem

 i na podwórko wpadł.

 

Ref. Hej, pada, pada, pada,

pada, pada deszcz.

Jesienny pada, pada,

pada, pada deszcz.

 

 1. Deszcz płynie po kominie, wesoło bębni tak,

w blaszanej dzwoni rynnie i wsiąka w mokry piach.

 

Ref. …

 

 1. Kalosze więc nałożę, parasol wezmę też,

bo lubię gdy na dworze jesienny pada deszcz.

 

Ref. …

 

 

 

Zamierzenia na październik

Jesień w sadzie

− rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku

− rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.

 

Dary ogrodu

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, , kiszonki); samodzielne wykonywanie wybranych.

 

Nasze rodziny

− podawanie informacji, czym się zajmują i jak mają na imię mama i tata

 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, mama, tata, brat, siostra, ciocia, wujek
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych
 • podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzega- nie ich charaktery- stycznych cech (wygląd, charakter).

 

Domowi ulubieńcy

 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer
 • nazywanie dorosłych i młodych zwierząt naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

 

 

”  W spiżarni”

W spiżarni na półkach

zapasów bez liku,

są dżemy, kompoty

złoty miód w słoiku,

i cebula w wiankach

grzybki suszone.

Są główki kapusty,

i ogórki kiszone.

A gdy będzie w zimie

tęgi mróz na dworze,

zapachnie nam lato

gdy słoik otworzę.

  

„Jarzębinowa piosenka

Na polanie w lesie
chodzi sobie jesień
różne dary niesie.
Na polanie w lesie
chodzi sobie jesień
różne dary niesie.

 

Koral, koral sznur korali
La, la, la, la, la, la, la.
Koral, koral sznur korali 
Koral jarzębina da.

 

Las się cały mieni
złoci i czerwieni
czary to jesieni.
Las się cały mieni
złoci i czerwieni
czary to jesieni.

 

Koral, koral sznur korali
La, la, la, la, la, la, la.
Koral, koral sznur korali
Koral jarzębina da.

 

 

Zamierzenia na wrzesień

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

– przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie. 

Rozwijanie relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
 i akceptacji

– współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych

Poznawanie swojego cia­ła poprzez zabawy

– rysowanie siebie

– dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzal­ności innych, szanowa­nie jej.

 

Rozwijanie poczucia przy­należności narodowej

– oglądanie zdjęć, ilustra­cji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływa­nie się do własnych ob­serwacji w celu zwró­cenia uwagi na piękno naszego kraju.

 

 Rozwijanie intuicji geometrycznej

− nazywanie figur geometrycznych.

 

Środki transportu

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków dro­gowych

– zaznajamianie
z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek

– poznawanie wybra­nych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji

Wiersz do nauki

Policzymy co się da…

Policzymy co się da:
mam dwie ręce, łokcie dwa,
dwa kolanka, nogi dwie –
wszystko pięknie zgadza się,
dwoje uszu, oczka dwa,
no i buzię też się ma.
A ponieważ buzia je, chciałbym buzie też mieć dwie!

 

Piosenka do nauki

Przedszkole – drugi dom

 1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

         ranną porą wstaję i ja.

         Mama pomaga ubierać się,

         do przedszkola prowadzi mnie.

 

         Ref. Ja chodzę tam co dzień,

         obiadek dobry jem,

         a po spacerze w sali

         wesoło bawię się,

         kolegów dobrych mam,

         nie jestem nigdy sam,

         przedszkole domem drugim jest. 

 

 1. Czasem rano trudno mi wstać.

         Chciałoby się leżeć i spać,

         lecz na mnie auto czeka i miś.

        W co będziemy bawić się dziś?

 

        Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 

 1. Zamiast mamy Panią tu mam,

         bardzo dużo wierszyków znam.

         Śpiewam i tańczę, wesoło mi

         i tak płyną przedszkolne dni.