Grupa III „MARYNARZE”

 

Do grupy IV uczęszcza 20 dzieci w wieku 4 i 5 lat.

Dziewczynki to: Lena, Anastazja, Amelka , Oliwia, Ola, Martynka, Zosia, Julia Z.,

Julia S, Julia R.

 

Chłopcy to: Nikodem, Bartek, Piotruś  F, Piotruś G

Jakub J., Adaś J, Adaś Sz, Maciek,

  Jakub Ch., Marcel

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA CZERWIEC

1) Takie same i inne

– rozwijanie umiejętności czytania;

– słuchanie piosenki „Hymn dzieci”;  rozwijanie umiejętności wokalnych;

– rozwijanie sprawności manualnych; wykonanie zakładki „Jeżyka” do książki dla kolegi;

– słuchanie i omówienie wiersza B. Szelągowskiej „Mój przyjaciel”;

– mierzenie długości za pomocą kroków, a potem – stóp;

– zapoznanie z figurą przestrzenną – kulą;

– integrowanie się dzieci młodszych i starszych na placu przedszkolnych;

2) Na naszym podwórku

– rozwijanie mowy;

– rozwijanie orientacji przestrzennej, rysowanie planu wymarzonego podwórka;

– słuchanie i omówienie piosenki  pt. „Nasze podwórku”;

– uczestniczenie w zabawie ruchowej „Usłyszeć imię i zatrzymać się”;

– rozwijanie intuicji geometrycznej podczas przeliczania figur geometrycznych;

– zachęcanie do wspólnej, bezpiecznej zabawy na placu zabaw;

– słuchanie i omówienie opowiadania S. Karaszewskiego pt. „Zabawy na podwórku”;    

3) Nadszedł czas wakacji

– poznanie oznak nowej pory roku;

– rozwijanie umiejętności czytania, przygotowanie do pisania;

– słuchanie i omówienie opowiadania S. Karaszewskiego „Wakacyjne plany”;

– rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne;

– swobodne zabawy ruchowe na placu przedszkolnym;

– rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji;

– przedstawienie swoich umiejętności podczas przedstawienia z okazji zakończenia roku szkolnego.

 

Piosenka do nauki

 

Podajmy sobie ręce

Chociaż świat dokoła 
dziwny jest i wielki,
a my tacy mali,
mali jak kropelki

Podajmy sobie ręce
w zabawie i w piosence,
w ogródku przed domem,
na łące znajomej.

Podajmy sobie ręce
przez burze i przez tęcze,
pod gwiazdą daleką,
nad rzeczką i rzeką.

 

Kiedy nagle z bajki
zniknie dobra wróżka,
kiedy szary smutek
wpadnie do fartuszka

Podajmy sobie ręce …
Choć nas czasem dzielą
nieprzebyte góry,
nieskończone drogi,
zachmurzone chmury

Wiersz do nauki na pamięć  pt. „Kolorowe koła”  Marii Terlikowskiej

Spójrzcie uważnie dookoła,
wszędzie są kule i koła,
Kół co niemiara, kół co niemiara,
Jest koło! Tarcza zegara.

Wesoło koła turkocą
pod staroświecką karoca.

Na drogach świecą się jasno.
Błysną i gasną, błysną i gasną.

 

A tutaj koło przy kole:
Wagon, semafor to kolej,
A kiedy kół jest tak dużo,
po prostu pachną podróżą.

 

 

NA MIESIĄC MAJ

 TYDZIEŃ I – Muzyka jest wszędzie.

 • Zabawa dydaktyczna  „Co słychać wokół nas?”- rozpoznawanie różnorodnych dźwięków;
 • Rozmowa uświadamiająca dzieci o szkodliwości hałasu;
 • Zabawy przy piosence „Skaczące nutki”- umuzykalnianie dzieci;
 • Zapoznanie dzieci z wyglądem i nazwami wybranych nut;
 • Marakasy- wykonanie instrumentu muzycznego;
 • Zabawa matematyczna „W sklepie muzycznym”- ćwiczenia w odejmowaniu na konkretach;
 • Zabawy folią „Folia i wydawane przez nią dźwięki”- przedstawianie i kojarzenie obrazów z wyobraźni;
 • Rozwijanie płynności ruchów ręki podczas malowania farbami postaci ludzkiej;
 • Słuchanie opowiadania   Z. Chmurowej „O trębaczu z wieży mariackiej”
 • Stwarzanie okazji do słuchania i śpiewania piosenek.

 

TYDZIEŃ III – Łąka i jej mieszkańcy.

 

 • Słuchanie wiersza M. Buczkówny pt. „Łąka”;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zabawie matematycznej „Biedronki, motyle i kwiaty”;
 • Zabawa dydaktyczna „Zagadki o łące”- rozwijanie mowy i logicznego myślenia;
 • Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej w zabawie plastycznej „Nasza łąka”;
 • Zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym- obserwowanie wzrastających kwiatów i roślin oraz budzących się do życia owadów;
 • Zabawa bieżna  „Kto złapie motyla?”
 • Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi „Spacerkiem po łące”.

TYDZIEŃ IV  – Święto rodziców.

 • Teatrzyk sylwet na postawie inscenizacji B. Szelągowskiej „Zgubione korale”;
 • Zachęcanie dzieci do przygotowywania niespodzianek dla mamy z okazji jej święta;
 • Zabawy przy piosence „Słońce na niebie”- umuzykalnianie dzieci i rozwijanie poczucia rytmu;
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Mama i tata”;
 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Jak nasi rodzice”;
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas malowania portretu swojej mamy;
 • Zabawa matematyczna „Dzień za dniem, krok w krok i tak cały rok”- posługiwanie się nazwami miesięcy, pór roku i dni tygodnia, zwrócenie uwagi na cykliczność ich występowania;
 • Zabawa dydaktyczna „Zagadki o rodzinie”
 • Dzień Mamy- uczestniczenie dzieci w przygotowaniach do uroczystości z okazji Dnia Matki;
 • Prezentowanie przez dzieci własnych możliwości i umiejętności wokalnych, tanecznych i recytatorskich podczas występu; radzenie sobie z opanowaniem stresu i tremą.

„ Tango dla mamy”

 

 1. Bardzo wcześnie wstaje mama, jeszcze słońce mocno śpi.

Cicho krząta się po domu, gdy my mamy słodkie sny.

Tylko zapach świeżej kawy, nie chce dłużej dać mi spać

Budzik dzwoni z całej siły, a więc pora wstać.

 

Ref: Kochana mamo, nie możemy żyć bez Ciebie,

jesteś jak słońce na niebie, bez którego ginie świat.

Kochana mamo my tak bardzo Cię kochamy,

Nie możemy żyć bez mamy, więc na zawsze z nami bądź.

 

 1. Bo tylko mama zna najczulsze w świeci słowa.

     I tylko mama nam wybaczyć jest gotowa.

 

   Ref: Kochana mamo przyjmij od nas dziś życzenia,

   stu lat w zdrowiu i spełnienia wszystkich marzeń życzę Ci.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC KWIECIEŃ 

TYDZIEŃ I –  Mamy wiosnę.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną podczas spacerów do parku i zabawach w ogrodzie przedszkolnym;
 • Rozmowa o wiosennych powrotach ptaków;
 • Poznanie wyglądu i nazw wybranych ptaków (jaskółki, bociana) na podstawie ilustracji i opowiadań oraz własnych doświadczeń
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania podczas zabawy matematycznej „Kukułcze jajo”;
 • „Pierwsze motyle”- zapoznanie dzieci z etapami rozwojowymi motyla;
 • Barwne motyle- rozwijanie sprawności manualnych przy wykonywaniu pracy plastycznej;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w czasie zabaw ruchowych w sali i na podwórku;

TYDZIEŃ II – Wiosna na wsi.

 • Słuchanie wiersza T. M. Massalskiej pt. „W gospodarstwie”;
 • Ćwiczenia ortofoniczne- naśladowanie głosów zwierząt z wiejskiego podwórka;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania w zabawie „Rodziny zwierząt”;
 • Zabawa plastyczna „Na wiejskim podwórku”- rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie oraz inwencji twórczej;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej dzieci w zabawie matematycznej „Jaki to kierunek?”;
 • Zabawy przy piosence „U nas na podwórku”- rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki i reagowania  ruchem na sygnały muzyczne;
 • Słuchanie wiersza H. Zdzitowieckiej pt. „W naszym ogródeczku”;

TYDZIEŃ III – Dbamy o ziemię.

 • Bezpośrednie obserwowanie przyrody podczas spacerów do parku;
 • Słuchanie wiersza D. Gellnerowej „Co to jest przyroda?”- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;
 • Wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku względem przyrody;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania z wykorzystaniem kart logicznych;
 • Umuzykalnianie dzieci podczas zabaw przy piosence „Nasze uszy słyszą świat”;
 • Rozwijanie u dzieci myślenia przyczynowo- skutkowego na podstawie historyjki obrazkowej „Co się stało z drzewem?”;

TYDZIEŃ IV – Teatr.

 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej pt. „Teatr”;
 • Zabawy w teatr w kąciku teatralnym w Sali- rozwijanie mowy i inwencji twórczej dzieci;
 • Rozróżnianie wysokości dźwięków w piosence „Dziwna chatka”;
 • Zachęcanie dzieci do interpretowania utworu D. Ślepowrońskiej pt. „Smoczy karnawał” za pomocą pacynek paluszkowych;
 • Zapoznanie dzieci z różnymi lalkami wykorzystywanymi w teatrze oraz rodzajami teatrów na podstawie ilustracji i rekwizytów;
 • Wcielanie się w rolę aktora – odgrywanie scenek w grupach;
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych − rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współdziałania z partnerem i grupą.

 

 

 

W GOSPODARSTWIE” – wiersz

Pieje kogut już od świtu:

kukuryku ! kukuryku !

Kura do kurczaków żwawo

gdacze-w lewo,

gdacze-w prawo!

Kaczka kwacze:kwa,kwa,kwa!

Trzy kaczątka dziobem pcha.

Krowa muczy:mu,mu,mu!

Aż po porostu brak jej tchu.

Koń opędza się od much

i rży głośno:jestem zuch!

Świnka chrumka:chrum,chrum,chrum!

Co za hałas!Co za szum!

Kot cichutko miauczy:miau,miau,miau!

A pies szczeka:hau,hau,hau!

Piosenka pt. „Ogrodniczka”

 

Jestem sobie ogrodniczka,

Mam nasionek pół koszyczka

Jedne gładkie, drugie w łatki

A z tych nasion będą kwiatki.

 

Ref.: Kwiatki bratki i stokrotki

Dla Malwinki dla Dorotki,

Kolorowe i pachnące,

Malowane słońcem (x2)

 

 1. Mam konewkę z dużym uchem

Co podlewa grządki suche,

Mam łopatkę oraz grabki

Bo ja dbam o moje kwiatki.

 

Ref.: Kwiatki bratki i stokrotki…(x2)

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

 

 

TYDZIEŃ I –  Zwierzęta na świecie.

 

 • Wzbogacanie wiadomości o zwierzętach poprzez oglądanie i słuchanie fragmentów książek, filmów popularnonaukowych o zwierzętach.
 • Zabawa z wykorzystaniem wiersza B. Szelągowskiej „Jedna głowa”– rozwijanie umiejętności liczenia na zbiorach zastępczych z jednoczesnym przeniesieniem  liczby elementów na inne
 • Zabawy ze śpiewem przy piosence „ Dżungla”.
 • Tworzenie kompozycji „Zwierzęta”; rozwijanie sprawności manualnej, wykorzystanie w pracy kilku technik plastycznych. Praca w zespołach – rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole; wspólne wykonanie zadania.
 • Zabawa odprężająca – „Czarodziejski wąż”.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
 • Ćwiczenia poranne, gimnastyczne. 

 

TYDZIEŃ II – Czy żyły dinozaury?

 • Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Dinozaury w przedszkolu”; wypowiadanie się na temat wiersza.
 • Poznanie przypuszczalnych przyczyn wyginięcia dinozaurów – słuchanie opowiadania nauczyciela (próby zrozumienia ewolucyjnych zmian w rozwoju zwierząt).
 • Rozwijanie umiejętności liczenia – „Osiem dinozaurów”; dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie ośmiu.
 • Zabawa słowna „Zgadywanki” – układanie zagadek o przedmiotach, opisywanie wyglądu przedmiotu bez podawania jego nazwy.
 • Zabawy przy piosence „Dinozaur w szafie” – umuzykalnienie dzieci; wskazywanie ręką kierunku linii melodycznej.
 • Kolorowanie rysunku według wzoru. Nazywanie zwierzęcia, którego obrazek powstał.
 • „Dinozaur” – praca przestrzenna; rozwijanie umiejętności pracy w zespole, usprawnianie  wycinania.

 

 

TYDZIEŃ III –  Nadchodzi wiosna.

 • Słuchanie opowiadania I. Kwintowej „Przebiśniegi” – rozmowa na temat opowiadania
 • Oglądanie gałązek z baziami wierzbowymi i gałązek forsycji. Porównywanie ich wyglądu, wymienianie oznak zbliżającej się kolejnej pory roku.
 • Kolorowanie rysunków kwiatów wg wzoru. Nazywanie ich.
 • Zabawa „Czy to już wiosna?” – wykorzystanie przysłów. Wypowiedzi dzieci o tym, jak ich zdaniem powinna wyglądać wiosna. Uzasadnianie swoich
 • Nauka piosenki „Wkrótce wiosna” – ćwiczenia rytmiczne doskonalące.
 • „Pierwsze bazie” – rysowanie po linii, doklejanie gałązek i bazi wyciętych z gazety.
 • „Szukamy wiosny” – spacer w pobliżu przedszkola, poszukiwanie oznak wiosny; dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych − rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współdziałania z partnerem i grupą.

 

 

TYDZIEŃ IV – Wielkanoc- zwyczaje i tradycje.

 • Zabawa dydaktyczna – „Co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku?”; nazywanie produktów  z koszyczka wielkanocnego.
 • Rozwiązywanie zagadek związanych z Wielkanocą.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i na odejmowanie w zakresie 10.
 • Zapoznanie z tradycjami świątecznymi na podstawie wiersza J. Koczanowskiej „Wielkanoc”; zwyczaj wykonywania pisanek, śmigus-dyngus
 • Słuchanie wiersza  K. Datkun-Czerniak „Jajko” poznanie części jajka; wymienianie nazw zwierząt, które wykluwają się z jajek.
 • „Kurczątko wielkanocne” – wykonanie płaskiego orgiami z kółek; rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności odwzorowywania.
 • „Na wiejskim podwórku” – twórcza zabawa plastyczna; rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych − rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współdziałania z partnerem i grupą.

 

 

  

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU: MARCU 

Piosenka  do nauki: 

„Wkrótce wiosna” –  sł. B. Lewandowska, muz. Z. Ciechan

 1. Pierwszy obudził się pierwiosnek,

potem chochoły spadły z róż. 

Skowronek śpiewem wołał wiosnę, 

żeby na pole przyszła już.

Ref.: Bo zima, bo zima każdemu obrzydła!  

Niech słońce da jej pstryczka w nos! 

 Niech wiosnę, niech wiosnę  

przyniosą na skrzydłach  

bociek, jaskółka, szpak i kos.

 1. Złoto błysnęło na leszczynach.

Zapach obudził senny ul.  

Wiosenną orkę chcą zaczynać  

głodne gawrony z pustych pól. 

Ref.: Bo zima…

 

 Wiersz do nauki:  

„Czekam na wiosnę?” – K. Datkun-Czerniak

 

Dość mam sanek, nart i śniegu.

Chcę już w piłkę grać!

Po zielonej trawie biegać,

w berka sobie grać!

Dość mam chlapy i roztopów,                 

szarych smutnych dni.

Przybądź, wiosno, jak najprędzej,

rozchmurz niebo mi.                            

Przynieś kwiaty, promień słonka,

zieleń liści, ptaków śpiew.

Niech zadźwięczy pieśń skowronka.

Przybądź, przybądź, proszę cię!

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

TYDZIEŃ I –  Zimowe zabawy.

Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Troje dzieci na sankach”;

 • Rozwijanie mowy dzieci poprzez wypowiadanie się na temat wysłuchanych tekstów literackich;
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania i układania zagadek o charakterystycznych cechach zimy;
 • Zabawa dydaktyczna „Odwiedziny w pałacu Królowej Zimy”- odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu;
 • Rozwijanie sprawności manualnych i współdziałania w zespole- wykonanie pracy plastycznej w małych zespołach;
 • Zabawa matematyczna „Liczymy śnieżne kule”- rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań;
 • „Śniegowy bałwanek”- wykonanie pracy plastycznej;
 • Rozwijanie poczucia rytmu u dzieci poprzez zabawy przy piosence „Buch w śnieżny puch”;
 • Zabawa twórcza „Różne bałwanki”- rozwijanie inwencji twórczej dzieci;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy na śniegu;
 • Zabawa ruchowa „Rozgrzewamy się”
 • Zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość „Małe bałwanki i duże bałwanki”;
 • Zabawa ruchowa rozwijająca koncentrację uwagi „Policz i odszukaj”;

 

TYDZIEŃ II – Tak mija nam czas.

 • Poznanie pracy zegarmistrza – zwiedzanie zakładu zegarmistrzowskiego;
 • Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy poprzez słuchanie opowiadania J. Porazińskiej „Baśń o dwunastu miesiącach”;
 • Wykonanie zegara – wykorzystanie płyty CD;
 • Kolorowanie  ilustracji do kalendarza – rozwijanie sprawności manualnej;
 • Zabawa dydaktyczna na określanie logicznej wartości zdań „Prawda czy fałsz?”;
 • Zabawy przy piosence „W zegarze mieszka czas”- umuzykalnianie dzieci;
 • Zabawa muzyczno – ruchowa „Zegar”;
 • „Mój dzień”- historyjka obrazkowa służąca utrwalaniu nazw pór dnia;
 • Zabawa dydaktyczna „Teraźniejszość,  przeszłość, przyszłość”- próby zrozumienia pojęć czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość;
 • Zabawa twórcza „Zawody przyszłości”;
 • Zabawy orientacyjno- porządkowe „Z domu do domu” i „Miesiąc urodzin”;

 

TYDZIEŃ III i IV – Czy jesteśmy sami w kosmosie?

 • Rozmowa na temat kosmosu i Układu Słonecznego na podstawie ilustracji;
 • Zapoznanie dzieci z nazwami planet Układu Słonecznego – zwrócenie uwagi, że nasza planeta nie jest jedyna w kosmosie;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania „Wizyta ufoludków”;
 • „Rakiety kosmiczne”- wykonanie formy przestrzennej;
 • Zabawy przy piosence „Ufoludki”- umuzykalnianie dzieci;
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Ufoludki”;
 • Ćwiczenia słuchowo-wzrokowe „Wokół ufoludków”- rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniem wyobraźni „Przybysz z  obcej planety”;
 • Zabawy ruchowe: „Start rakiety”, „Kosmita jest wokół nas” i „Osiem ufoludków”;
 • Uczestniczenie w „Dniu kosmicznym”- wspólne zabawy integracyjne z rówieśnikami z grupy „Biedronki”;
 • Sprawdzenie wiedzy dzieci o kosmosie – grupowy quiz.

 

 „Ufoludki” –  sł. i muz. D. i K. Jagiełło

 1. Gdzieś na krańcach galaktyki,

tam gdzie gwiazdy wciąż mrugają,

zamieszkują ufoludki,

co na głowach czułki mają.

 

Są zielone tak jak żabki,

i gumowe noszą stroje,

kiedyś może nas odwiedzą,

jednak tego się nie boję.

 

Ref.  Ufoludki, ufoludki,

są przyjazne tak jak kotki,

a kto mówi, że  są groźne,

ten rozsiewa zwykłe plotki./bis

 

 1. Podróżują w swych rakietach,

przemierzając kosmos cały,

chciałbym robić to co one,

jednak jestem jeszcze mały.

 

Gdy dorosnę , jestem pewien,

ze odwiedzę ich planety,

może nawet mnie zaproszą

do środka swojej rakiety.

 

MÓJ DZIADEK 

Mój Dziadek dziś w dobrym humorze, 
Na wnuki spogląda rad. 
Odświętne ubranko założę. 
Zaśpiewam Dziadkowi: „Sto lat!” 

Ref. Bo dzisiaj Dzień Dziadka 
już śpiewa gromadka: 
„Żyj Dziadku nam długo, sto lat! 
W radości i zdrowiu 
Z uśmiechem i w słońcu 
Niech będzie wiele tych lat.” 

A Dziadek łzy z oczu ociera, 
Z radości, gdy słyszy ten śpiew. 
Więc wszyscy śpiewamy już teraz 
Agatka i Marek i Lech.

Ref. Bo dzisiaj…

 

Wiersz do nauki:  

„Co robią zimą dni tygodnia?” –  T. Fiutowska

Gdy tylko słonko na niebie lśni,
bawią się zimą tygodnia dni.
Poniedziałek – zjeżdża na sankach.
Wtorek – lepi bałwanka.
Środa narty przypina.
Czwartek kije jej trzyma.
Piątek jedzie na ślizgawce,
ciągnięty przez dwa latawce.
Sobota rzuca śnieżkami
i woła niedzielę:
„Hej, baw się z nami!”
A niedziela choć zdrowa,
pod pierzynę się chowa.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA STYCZEŃ

TYDZIEŃ I W KRAINIE BAŚNI

 • Rozwijanie mowy i myślenia – „Wokół baśni” – zabawy i myślenia
 • Rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów Królewskie samochody – ustalanie równoliczności zbiorów
 • Kształtowanie poczucia rytmu – zabawy przy piosence Rom,pom,pom
 • Rozwijanie sprawność manualnej – wykonanie stojących obrazków z postaciami z baśni
 • Rozwijanie mowy – słuchanie opowiadania – L. Landau „Oczy smoków”
 • Zestaw zabaw ruchowych numer XV
 • Zabawa orientacyjno porządkowa Raz, dwa , trzy
 • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki – Smok

 

TYDZIEŃ II PTAKI ZIMĄ

 • Rozwijanie mowy – słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Wróbelek”
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach – Ptaki w karmiku – zabawy matematyczne
 • Kształtowanie poczucia rytmu – zabawy przy piosnce Gawron
 • Rozwijanie sprawności manualnej – Karmnik z ptaszkami – praca plastyczna
 • Rozwijanie mowy – słuchanie opowiadania D. Ślepowrońskiej „Zimowe jabłuszko”
 • Zestaw zabaw ruchowych numer XVI
 • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Zmarznięty ptaszek, wesoły ptaszek
 • Zabawa z elementem skoku i poskoku – Spłoszone wróbelki
 • Zabawa orientacyjno porządkowa – Wróbelki i Kot

 

TYDZIEŃ III I IV FERIE ZIMOWE

 • Rozwiązywanie zagadek
 • Zabawy ruchowe
 • Zabawy logarytmiczne
 • Zadania matematyczne
 • Zabawy logopedyczne
 • Zabawy swobodne w wybranych kącikach
 • Zabawy konstrukcyjne
 • Ćwiczenia wyrazistej mowy
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Słuchanie opowiadań, bajek i baśni
 • Ćwiczenia manualne
 • Spacery do parku oraz w pobliżu przedszkola
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

TYDZIEŃ I –  Co robić w taki smutny czas?

 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną;
 • Badanie rozpuszczalności wybranych substancji w wodzie- samodzielne doświadczenia badawcze;
 • Słuchanie wiersza M. Bartkowicza „Słodki kucharz”;
 • Talerz pyszności- twórcza zabawa plastyczna;
 • „Smaczne bałwanki” – zachęcanie dzieci do wykonywania prostych potraw;
 • Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie poprzez spożywanie zdrowych potraw;
 • Ćwiczenia w liczeniu- „Liczymy zabawki”
 • Zabawa „Małe figury, duże figury”- rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • Zabawy „Wokół emocji”- wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci;
 • Spotkanie z Mikołajem;

 

TYDZIEŃ II – Nadeszła zima.

 • Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Szczypawka”- zapoznanie dzieci z oznakami zimy;
 • Rozmowy i doświadczenia dotyczące śniegu- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu;
 • Zabawy pod hasłem „Bawimy się z bałwankiem”- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci;
 • Zabawy rozwijające orientację przestrzenną dzieci;
 • „Wokół zimy”- ćwiczenia słuchowe;
 • Zabawy na śniegu- zachęcanie do zabaw zorganizowanych i dowolnych na świeżym powietrzu;
 • Teatrzyk sylwet na podstawie utworu H. Bechlerowej „Kręć się koło”- rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami;
 • „Nowoczesne bałwanki”- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci;
 • Rozmowy i obserwacje dotyczące wyglądu drzew iglastych zimą;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci- nauka piosenek na przestawienie zimowe;

 

TYDZIEŃ III – Święta tuż- tuż.

 • Słuchanie fragmentów opowiadania H. Ch. Andersena „Choinka”- zapoznanie dzieci z tradycjami związanymi ze świętami;
 • Zabawa matematyczna „Bombki na choince”- rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenia i dodawania;
 • Rozmowy o zwyczajach świątecznych inspirowane literaturą;
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Wigilia”- zapoznanie dzieci z wyglądem świątecznego stołu;
 • Świąteczna serwetka”- tworzenie kompozycji z wykorzystaniem ozdobnych papierów z motywem świątecznym;
 • Kolorowe pierniczki- wykonanie i ozdabianie pierniczków na zajęciach otwartych z rodzicami
 • Wspólne ubieranie choinki- rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali;
 • Nauka wierszy i piosenek o tematyce zimowej na przedstawienia dla rodziców- rozwijanie umiejętności i talentów scenicznych dzieci;

 

 

Wiersz do nauki

„Wigilia” J. Koczanowska

Już choinka pięknie przystrojona

i na sianku opłatek spoczywa.

Mama głośno do stołu zaprasza,

Bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła.

Wszyscy sobie życzenia składają,

Najpiękniejsze, świąteczne i szczere.

Babcia nawet łezkę uroniła,

Bo jest miłość, radość i wzruszenie.

A gdy znikną ze stołu pierogi,

kluski z makiem i zupa grzybowa,

Wtedy czas rozpakować prezenty

I radośnie, wspólnie kolędowa

 

Mikołaj pędzi  – piosenka do nauki

 1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
  Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach
  Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
  Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z namiRef.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
  Od domu do domu ciężką pracę ma
  Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
  Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.2. Święty Mikołaju my ci pomożemy
  I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy
  Potem pod choinką siądziesz razem z nami
  Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkamiRef.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
  Od domu do domu ciężką pracę ma
  Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
  Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

 

 

DOMY I DOMKI.

 

 •  Nazywanie rodzajów budownictwa w najbliższej okolicy, określenie przeznaczenia tych budynków.
 •  Pogłębianie wiadomości na temat domów zwierząt, rozwijanie dłuższych wypowiedzi na podany temat
 •  Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej,
 •  Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej podczas zabaw muzycznych oraz prac plastycznych.
 • – budzenie przywiązania do domu rodzinnego oraz szacunku dla członków rodziny.
 • – zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji.
 • – poznanie domów zwierząt – miejsc, w których czują się bezpiecznie.

A DESZCZ PADA I PADA…

 •      Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni, wie jak należy się ubrać w daną pogodę.
 •      Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie.
 •      Zdobywanie doświadczeń w eksperymentowaniu z wodą, poznanie znaczenia wody –deszczu w życiu ludzi i zwierząt.
 •      Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.
 •      Zgodne uczestniczenie we wspólnych zabawach z kolegami.
 •      Porządkowanie i klasyfikowanie przedmiotów wg cech

DBAMY O NASZE ZDROWIE.

 •      Wdrażanie do spożywania zdrowej żywności (ograniczanie spoży­cia słodyczy, chipsów itp.).
 •      Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całe­go ciała , mycie zębów po posił­kach , mycie rąk, zwłaszcza po pobycie       w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu .
 •      Doskonalenie umiejętności samoobsługowych: samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste.
 •      Zacieśnianie kontak­tów interpersonal­nych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw.
 •      Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, koncentracji uwagi, wyciszenia w czasie zabaw dydaktycznych.

URZĄDENIA ELEKTRYCZNE

 • Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych np. telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo
 • Poznanie w sposób bezpośredni lub pośredni różnych form zastosowania techniki życiu ludzi( np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera)

Wiersz

Listopad

 1. Grodzieńska

 

Wyszedł sobie do ogrodu stary,

 siwy pan Listopad.

Grube palto wdział od chłodu

i kalosze ma na stopach.

 

Deszcz zacina, wiatr dokucza,

pustka, smutek dziś

w ogrodzie.

Pan Listopad cicho mruczy

„Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi”.

 

Po listowiu kroczy sypkim

na ławeczce sobie siada:

„Chłód i zimno, mam dziś chrypkę.

Trudna rada! Trudna rada!”

 

Piosenka

„JESIENNY DESZCZ”

 

1.Dziś chmurkę nad podwórkiem

potargał psotny wiatr,

Aż deszcz popłynął ciurkiem

 i na podwórko wpadł.

 

Ref. Hej, pada, pada, pada,

pada, pada deszcz.

Jesienny pada, pada,

pada, pada deszcz.

 

 1. Deszcz płynie po kominie, wesoło bębni tak,

w blaszanej dzwoni rynnie i wsiąka w mokry piach.

 

Ref. …

 

 1. Kalosze więc nałożę, parasol wezmę też,

bo lubię gdy na dworze jesienny pada deszcz.

 

Ref. …

 

 

 

Zamierzenia na październik

Jesień w sadzie

− rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku

− rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.

 

Dary ogrodu

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, , kiszonki); samodzielne wykonywanie wybranych.

 

Nasze rodziny

− podawanie informacji, czym się zajmują i jak mają na imię mama i tata

 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, mama, tata, brat, siostra, ciocia, wujek
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych
 • podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzega- nie ich charaktery- stycznych cech (wygląd, charakter).

 

Domowi ulubieńcy

 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer
 • nazywanie dorosłych i młodych zwierząt naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

 

 

”  W spiżarni”

W spiżarni na półkach

zapasów bez liku,

są dżemy, kompoty

złoty miód w słoiku,

i cebula w wiankach

grzybki suszone.

Są główki kapusty,

i ogórki kiszone.

A gdy będzie w zimie

tęgi mróz na dworze,

zapachnie nam lato

gdy słoik otworzę.

  

„Jarzębinowa piosenka

Na polanie w lesie
chodzi sobie jesień
różne dary niesie.
Na polanie w lesie
chodzi sobie jesień
różne dary niesie.

 

Koral, koral sznur korali
La, la, la, la, la, la, la.
Koral, koral sznur korali 
Koral jarzębina da.

 

Las się cały mieni
złoci i czerwieni
czary to jesieni.
Las się cały mieni
złoci i czerwieni
czary to jesieni.

 

Koral, koral sznur korali
La, la, la, la, la, la, la.
Koral, koral sznur korali
Koral jarzębina da.

 

 

Zamierzenia na wrzesień

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

– przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie. 

Rozwijanie relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
 i akceptacji

– współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych

Poznawanie swojego cia­ła poprzez zabawy

– rysowanie siebie

– dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzal­ności innych, szanowa­nie jej.

 

Rozwijanie poczucia przy­należności narodowej

– oglądanie zdjęć, ilustra­cji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływa­nie się do własnych ob­serwacji w celu zwró­cenia uwagi na piękno naszego kraju.

 

 Rozwijanie intuicji geometrycznej

− nazywanie figur geometrycznych.

 

Środki transportu

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków dro­gowych

– zaznajamianie
z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek

– poznawanie wybra­nych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji

Wiersz do nauki

Policzymy co się da…

Policzymy co się da:
mam dwie ręce, łokcie dwa,
dwa kolanka, nogi dwie –
wszystko pięknie zgadza się,
dwoje uszu, oczka dwa,
no i buzię też się ma.
A ponieważ buzia je, chciałbym buzie też mieć dwie!

 

Piosenka do nauki

Przedszkole – drugi dom

 1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

         ranną porą wstaję i ja.

         Mama pomaga ubierać się,

         do przedszkola prowadzi mnie.

 

         Ref. Ja chodzę tam co dzień,

         obiadek dobry jem,

         a po spacerze w sali

         wesoło bawię się,

         kolegów dobrych mam,

         nie jestem nigdy sam,

         przedszkole domem drugim jest. 

 

 1. Czasem rano trudno mi wstać.

         Chciałoby się leżeć i spać,

         lecz na mnie auto czeka i miś.

        W co będziemy bawić się dziś?

 

        Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 

 1. Zamiast mamy Panią tu mam,

         bardzo dużo wierszyków znam.

         Śpiewam i tańczę, wesoło mi

         i tak płyną przedszkolne dni.