Grupa III „MARYNARZE”

 

Do grupy IV uczęszcza 20 dzieci w wieku 4 i 5 lat.

Dziewczynki to: Lena, Anastazja, Amelka , Oliwia, Ola, Martynka, Zosia, Julia Z.,

Julia S, Julia R.

 

Chłopcy to: Nikodem, Bartek, Piotruś  F, Piotruś G

Jakub J., Adaś J, Adaś Sz, Maciek,

  Jakub Ch., Marcel

 

Zamierzenia na wrzesień

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

– przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie. 

Rozwijanie relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
 i akceptacji

– współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych

Poznawanie swojego cia­ła poprzez zabawy

– rysowanie siebie

– dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzal­ności innych, szanowa­nie jej.

 

Rozwijanie poczucia przy­należności narodowej

– oglądanie zdjęć, ilustra­cji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływa­nie się do własnych ob­serwacji w celu zwró­cenia uwagi na piękno naszego kraju.

 

 Rozwijanie intuicji geometrycznej

− nazywanie figur geometrycznych.

 

Środki transportu

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków dro­gowych

– zaznajamianie
z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek

– poznawanie wybra­nych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji

Wiersz do nauki

Policzymy co się da…

Policzymy co się da:
mam dwie ręce, łokcie dwa,
dwa kolanka, nogi dwie –
wszystko pięknie zgadza się,
dwoje uszu, oczka dwa,
no i buzię też się ma.
A ponieważ buzia je, chciałbym buzie też mieć dwie!

 

Piosenka do nauki

Przedszkole – drugi dom

  1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

         ranną porą wstaję i ja.

         Mama pomaga ubierać się,

         do przedszkola prowadzi mnie.

 

         Ref. Ja chodzę tam co dzień,

         obiadek dobry jem,

         a po spacerze w sali

         wesoło bawię się,

         kolegów dobrych mam,

         nie jestem nigdy sam,

         przedszkole domem drugim jest. 

 

  1. Czasem rano trudno mi wstać.

         Chciałoby się leżeć i spać,

         lecz na mnie auto czeka i miś.

        W co będziemy bawić się dziś?

 

        Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 

  1. Zamiast mamy Panią tu mam,

         bardzo dużo wierszyków znam.

         Śpiewam i tańczę, wesoło mi

         i tak płyną przedszkolne dni.