Grupa III „MARYNARZE”

 

Do grupy IV uczęszcza 20 dzieci w wieku 4 i 5 lat.

Dziewczynki to: Lena, Anastazja, Amelka , Oliwia, Ola, Martynka, Zosia, Julia Z.,

Julia S, Julia R.

 

Chłopcy to: Nikodem, Bartek, Piotruś  F, Piotruś G

Jakub J., Adaś J, Adaś Sz, Maciek,

  Jakub Ch., Marcel

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

 

 

TYDZIEŃ I –  Zwierzęta na świecie.

 

 • Wzbogacanie wiadomości o zwierzętach poprzez oglądanie i słuchanie fragmentów książek, filmów popularnonaukowych o zwierzętach.
 • Zabawa z wykorzystaniem wiersza B. Szelągowskiej „Jedna głowa”– rozwijanie umiejętności liczenia na zbiorach zastępczych z jednoczesnym przeniesieniem  liczby elementów na inne
 • Zabawy ze śpiewem przy piosence „ Dżungla”.
 • Tworzenie kompozycji „Zwierzęta”; rozwijanie sprawności manualnej, wykorzystanie w pracy kilku technik plastycznych. Praca w zespołach – rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole; wspólne wykonanie zadania.
 • Zabawa odprężająca – „Czarodziejski wąż”.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
 • Ćwiczenia poranne, gimnastyczne. 

 

TYDZIEŃ II – Czy żyły dinozaury?

 • Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Dinozaury w przedszkolu”; wypowiadanie się na temat wiersza.
 • Poznanie przypuszczalnych przyczyn wyginięcia dinozaurów – słuchanie opowiadania nauczyciela (próby zrozumienia ewolucyjnych zmian w rozwoju zwierząt).
 • Rozwijanie umiejętności liczenia – „Osiem dinozaurów”; dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie ośmiu.
 • Zabawa słowna „Zgadywanki” – układanie zagadek o przedmiotach, opisywanie wyglądu przedmiotu bez podawania jego nazwy.
 • Zabawy przy piosence „Dinozaur w szafie” – umuzykalnienie dzieci; wskazywanie ręką kierunku linii melodycznej.
 • Kolorowanie rysunku według wzoru. Nazywanie zwierzęcia, którego obrazek powstał.
 • „Dinozaur” – praca przestrzenna; rozwijanie umiejętności pracy w zespole, usprawnianie  wycinania.

 

 

TYDZIEŃ III –  Nadchodzi wiosna.

 • Słuchanie opowiadania I. Kwintowej „Przebiśniegi” – rozmowa na temat opowiadania
 • Oglądanie gałązek z baziami wierzbowymi i gałązek forsycji. Porównywanie ich wyglądu, wymienianie oznak zbliżającej się kolejnej pory roku.
 • Kolorowanie rysunków kwiatów wg wzoru. Nazywanie ich.
 • Zabawa „Czy to już wiosna?” – wykorzystanie przysłów. Wypowiedzi dzieci o tym, jak ich zdaniem powinna wyglądać wiosna. Uzasadnianie swoich
 • Nauka piosenki „Wkrótce wiosna” – ćwiczenia rytmiczne doskonalące.
 • „Pierwsze bazie” – rysowanie po linii, doklejanie gałązek i bazi wyciętych z gazety.
 • „Szukamy wiosny” – spacer w pobliżu przedszkola, poszukiwanie oznak wiosny; dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych − rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współdziałania z partnerem i grupą.

 

 

TYDZIEŃ IV – Wielkanoc- zwyczaje i tradycje.

 • Zabawa dydaktyczna – „Co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku?”; nazywanie produktów  z koszyczka wielkanocnego.
 • Rozwiązywanie zagadek związanych z Wielkanocą.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i na odejmowanie w zakresie 10.
 • Zapoznanie z tradycjami świątecznymi na podstawie wiersza J. Koczanowskiej „Wielkanoc”; zwyczaj wykonywania pisanek, śmigus-dyngus
 • Słuchanie wiersza  K. Datkun-Czerniak „Jajko” poznanie części jajka; wymienianie nazw zwierząt, które wykluwają się z jajek.
 • „Kurczątko wielkanocne” – wykonanie płaskiego orgiami z kółek; rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności odwzorowywania.
 • „Na wiejskim podwórku” – twórcza zabawa plastyczna; rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach ruchowych − rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współdziałania z partnerem i grupą.

 

 

  

PIOSENKA I WIERSZ DO NAUKI W MIESIĄCU: MARCU 

Piosenka  do nauki: 

„Wkrótce wiosna” –  sł. B. Lewandowska, muz. Z. Ciechan

 1. Pierwszy obudził się pierwiosnek,

potem chochoły spadły z róż. 

Skowronek śpiewem wołał wiosnę, 

żeby na pole przyszła już.

Ref.: Bo zima, bo zima każdemu obrzydła!  

Niech słońce da jej pstryczka w nos! 

 Niech wiosnę, niech wiosnę  

przyniosą na skrzydłach  

bociek, jaskółka, szpak i kos.

 1. Złoto błysnęło na leszczynach.

Zapach obudził senny ul.  

Wiosenną orkę chcą zaczynać  

głodne gawrony z pustych pól. 

Ref.: Bo zima…

 

 Wiersz do nauki:  

„Czekam na wiosnę?” – K. Datkun-Czerniak

 

Dość mam sanek, nart i śniegu.

Chcę już w piłkę grać!

Po zielonej trawie biegać,

w berka sobie grać!

Dość mam chlapy i roztopów,                 

szarych smutnych dni.

Przybądź, wiosno, jak najprędzej,

rozchmurz niebo mi.                            

Przynieś kwiaty, promień słonka,

zieleń liści, ptaków śpiew.

Niech zadźwięczy pieśń skowronka.

Przybądź, przybądź, proszę cię!

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

TYDZIEŃ I –  Zimowe zabawy.

Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Troje dzieci na sankach”;

 • Rozwijanie mowy dzieci poprzez wypowiadanie się na temat wysłuchanych tekstów literackich;
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania i układania zagadek o charakterystycznych cechach zimy;
 • Zabawa dydaktyczna „Odwiedziny w pałacu Królowej Zimy”- odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu;
 • Rozwijanie sprawności manualnych i współdziałania w zespole- wykonanie pracy plastycznej w małych zespołach;
 • Zabawa matematyczna „Liczymy śnieżne kule”- rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań;
 • „Śniegowy bałwanek”- wykonanie pracy plastycznej;
 • Rozwijanie poczucia rytmu u dzieci poprzez zabawy przy piosence „Buch w śnieżny puch”;
 • Zabawa twórcza „Różne bałwanki”- rozwijanie inwencji twórczej dzieci;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy na śniegu;
 • Zabawa ruchowa „Rozgrzewamy się”
 • Zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość „Małe bałwanki i duże bałwanki”;
 • Zabawa ruchowa rozwijająca koncentrację uwagi „Policz i odszukaj”;

 

TYDZIEŃ II – Tak mija nam czas.

 • Poznanie pracy zegarmistrza – zwiedzanie zakładu zegarmistrzowskiego;
 • Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy poprzez słuchanie opowiadania J. Porazińskiej „Baśń o dwunastu miesiącach”;
 • Wykonanie zegara – wykorzystanie płyty CD;
 • Kolorowanie  ilustracji do kalendarza – rozwijanie sprawności manualnej;
 • Zabawa dydaktyczna na określanie logicznej wartości zdań „Prawda czy fałsz?”;
 • Zabawy przy piosence „W zegarze mieszka czas”- umuzykalnianie dzieci;
 • Zabawa muzyczno – ruchowa „Zegar”;
 • „Mój dzień”- historyjka obrazkowa służąca utrwalaniu nazw pór dnia;
 • Zabawa dydaktyczna „Teraźniejszość,  przeszłość, przyszłość”- próby zrozumienia pojęć czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość;
 • Zabawa twórcza „Zawody przyszłości”;
 • Zabawy orientacyjno- porządkowe „Z domu do domu” i „Miesiąc urodzin”;

 

TYDZIEŃ III i IV – Czy jesteśmy sami w kosmosie?

 • Rozmowa na temat kosmosu i Układu Słonecznego na podstawie ilustracji;
 • Zapoznanie dzieci z nazwami planet Układu Słonecznego – zwrócenie uwagi, że nasza planeta nie jest jedyna w kosmosie;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania „Wizyta ufoludków”;
 • „Rakiety kosmiczne”- wykonanie formy przestrzennej;
 • Zabawy przy piosence „Ufoludki”- umuzykalnianie dzieci;
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Ufoludki”;
 • Ćwiczenia słuchowo-wzrokowe „Wokół ufoludków”- rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniem wyobraźni „Przybysz z  obcej planety”;
 • Zabawy ruchowe: „Start rakiety”, „Kosmita jest wokół nas” i „Osiem ufoludków”;
 • Uczestniczenie w „Dniu kosmicznym”- wspólne zabawy integracyjne z rówieśnikami z grupy „Biedronki”;
 • Sprawdzenie wiedzy dzieci o kosmosie – grupowy quiz.

 

 „Ufoludki” –  sł. i muz. D. i K. Jagiełło

 1. Gdzieś na krańcach galaktyki,

tam gdzie gwiazdy wciąż mrugają,

zamieszkują ufoludki,

co na głowach czułki mają.

 

Są zielone tak jak żabki,

i gumowe noszą stroje,

kiedyś może nas odwiedzą,

jednak tego się nie boję.

 

Ref.  Ufoludki, ufoludki,

są przyjazne tak jak kotki,

a kto mówi, że  są groźne,

ten rozsiewa zwykłe plotki./bis

 

 1. Podróżują w swych rakietach,

przemierzając kosmos cały,

chciałbym robić to co one,

jednak jestem jeszcze mały.

 

Gdy dorosnę , jestem pewien,

ze odwiedzę ich planety,

może nawet mnie zaproszą

do środka swojej rakiety.

 

MÓJ DZIADEK 

Mój Dziadek dziś w dobrym humorze, 
Na wnuki spogląda rad. 
Odświętne ubranko założę. 
Zaśpiewam Dziadkowi: „Sto lat!” 

Ref. Bo dzisiaj Dzień Dziadka 
już śpiewa gromadka: 
„Żyj Dziadku nam długo, sto lat! 
W radości i zdrowiu 
Z uśmiechem i w słońcu 
Niech będzie wiele tych lat.” 

A Dziadek łzy z oczu ociera, 
Z radości, gdy słyszy ten śpiew. 
Więc wszyscy śpiewamy już teraz 
Agatka i Marek i Lech.

Ref. Bo dzisiaj…

 

Wiersz do nauki:  

„Co robią zimą dni tygodnia?” –  T. Fiutowska

Gdy tylko słonko na niebie lśni,
bawią się zimą tygodnia dni.
Poniedziałek – zjeżdża na sankach.
Wtorek – lepi bałwanka.
Środa narty przypina.
Czwartek kije jej trzyma.
Piątek jedzie na ślizgawce,
ciągnięty przez dwa latawce.
Sobota rzuca śnieżkami
i woła niedzielę:
„Hej, baw się z nami!”
A niedziela choć zdrowa,
pod pierzynę się chowa.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA STYCZEŃ

TYDZIEŃ I W KRAINIE BAŚNI

 • Rozwijanie mowy i myślenia – „Wokół baśni” – zabawy i myślenia
 • Rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów Królewskie samochody – ustalanie równoliczności zbiorów
 • Kształtowanie poczucia rytmu – zabawy przy piosence Rom,pom,pom
 • Rozwijanie sprawność manualnej – wykonanie stojących obrazków z postaciami z baśni
 • Rozwijanie mowy – słuchanie opowiadania – L. Landau „Oczy smoków”
 • Zestaw zabaw ruchowych numer XV
 • Zabawa orientacyjno porządkowa Raz, dwa , trzy
 • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki – Smok

 

TYDZIEŃ II PTAKI ZIMĄ

 • Rozwijanie mowy – słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Wróbelek”
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach – Ptaki w karmiku – zabawy matematyczne
 • Kształtowanie poczucia rytmu – zabawy przy piosnce Gawron
 • Rozwijanie sprawności manualnej – Karmnik z ptaszkami – praca plastyczna
 • Rozwijanie mowy – słuchanie opowiadania D. Ślepowrońskiej „Zimowe jabłuszko”
 • Zestaw zabaw ruchowych numer XVI
 • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Zmarznięty ptaszek, wesoły ptaszek
 • Zabawa z elementem skoku i poskoku – Spłoszone wróbelki
 • Zabawa orientacyjno porządkowa – Wróbelki i Kot

 

TYDZIEŃ III I IV FERIE ZIMOWE

 • Rozwiązywanie zagadek
 • Zabawy ruchowe
 • Zabawy logarytmiczne
 • Zadania matematyczne
 • Zabawy logopedyczne
 • Zabawy swobodne w wybranych kącikach
 • Zabawy konstrukcyjne
 • Ćwiczenia wyrazistej mowy
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Słuchanie opowiadań, bajek i baśni
 • Ćwiczenia manualne
 • Spacery do parku oraz w pobliżu przedszkola
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

TYDZIEŃ I –  Co robić w taki smutny czas?

 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną;
 • Badanie rozpuszczalności wybranych substancji w wodzie- samodzielne doświadczenia badawcze;
 • Słuchanie wiersza M. Bartkowicza „Słodki kucharz”;
 • Talerz pyszności- twórcza zabawa plastyczna;
 • „Smaczne bałwanki” – zachęcanie dzieci do wykonywania prostych potraw;
 • Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie poprzez spożywanie zdrowych potraw;
 • Ćwiczenia w liczeniu- „Liczymy zabawki”
 • Zabawa „Małe figury, duże figury”- rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • Zabawy „Wokół emocji”- wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci;
 • Spotkanie z Mikołajem;

 

TYDZIEŃ II – Nadeszła zima.

 • Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Szczypawka”- zapoznanie dzieci z oznakami zimy;
 • Rozmowy i doświadczenia dotyczące śniegu- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu;
 • Zabawy pod hasłem „Bawimy się z bałwankiem”- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci;
 • Zabawy rozwijające orientację przestrzenną dzieci;
 • „Wokół zimy”- ćwiczenia słuchowe;
 • Zabawy na śniegu- zachęcanie do zabaw zorganizowanych i dowolnych na świeżym powietrzu;
 • Teatrzyk sylwet na podstawie utworu H. Bechlerowej „Kręć się koło”- rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami;
 • „Nowoczesne bałwanki”- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci;
 • Rozmowy i obserwacje dotyczące wyglądu drzew iglastych zimą;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci- nauka piosenek na przestawienie zimowe;

 

TYDZIEŃ III – Święta tuż- tuż.

 • Słuchanie fragmentów opowiadania H. Ch. Andersena „Choinka”- zapoznanie dzieci z tradycjami związanymi ze świętami;
 • Zabawa matematyczna „Bombki na choince”- rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenia i dodawania;
 • Rozmowy o zwyczajach świątecznych inspirowane literaturą;
 • Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Wigilia”- zapoznanie dzieci z wyglądem świątecznego stołu;
 • Świąteczna serwetka”- tworzenie kompozycji z wykorzystaniem ozdobnych papierów z motywem świątecznym;
 • Kolorowe pierniczki- wykonanie i ozdabianie pierniczków na zajęciach otwartych z rodzicami
 • Wspólne ubieranie choinki- rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali;
 • Nauka wierszy i piosenek o tematyce zimowej na przedstawienia dla rodziców- rozwijanie umiejętności i talentów scenicznych dzieci;

 

 

Wiersz do nauki

„Wigilia” J. Koczanowska

Już choinka pięknie przystrojona

i na sianku opłatek spoczywa.

Mama głośno do stołu zaprasza,

Bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła.

Wszyscy sobie życzenia składają,

Najpiękniejsze, świąteczne i szczere.

Babcia nawet łezkę uroniła,

Bo jest miłość, radość i wzruszenie.

A gdy znikną ze stołu pierogi,

kluski z makiem i zupa grzybowa,

Wtedy czas rozpakować prezenty

I radośnie, wspólnie kolędowa

 

Mikołaj pędzi  – piosenka do nauki

 1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
  Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach
  Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
  Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z namiRef.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
  Od domu do domu ciężką pracę ma
  Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
  Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.2. Święty Mikołaju my ci pomożemy
  I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy
  Potem pod choinką siądziesz razem z nami
  Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkamiRef.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
  Od domu do domu ciężką pracę ma
  Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
  Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

 

 

DOMY I DOMKI.

 

 •  Nazywanie rodzajów budownictwa w najbliższej okolicy, określenie przeznaczenia tych budynków.
 •  Pogłębianie wiadomości na temat domów zwierząt, rozwijanie dłuższych wypowiedzi na podany temat
 •  Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej i sylabowej,
 •  Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej podczas zabaw muzycznych oraz prac plastycznych.
 • – budzenie przywiązania do domu rodzinnego oraz szacunku dla członków rodziny.
 • – zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji.
 • – poznanie domów zwierząt – miejsc, w których czują się bezpiecznie.

A DESZCZ PADA I PADA…

 •      Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni, wie jak należy się ubrać w daną pogodę.
 •      Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie.
 •      Zdobywanie doświadczeń w eksperymentowaniu z wodą, poznanie znaczenia wody –deszczu w życiu ludzi i zwierząt.
 •      Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.
 •      Zgodne uczestniczenie we wspólnych zabawach z kolegami.
 •      Porządkowanie i klasyfikowanie przedmiotów wg cech

DBAMY O NASZE ZDROWIE.

 •      Wdrażanie do spożywania zdrowej żywności (ograniczanie spoży­cia słodyczy, chipsów itp.).
 •      Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całe­go ciała , mycie zębów po posił­kach , mycie rąk, zwłaszcza po pobycie       w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu .
 •      Doskonalenie umiejętności samoobsługowych: samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste.
 •      Zacieśnianie kontak­tów interpersonal­nych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw.
 •      Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, koncentracji uwagi, wyciszenia w czasie zabaw dydaktycznych.

URZĄDENIA ELEKTRYCZNE

 • Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych np. telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo
 • Poznanie w sposób bezpośredni lub pośredni różnych form zastosowania techniki życiu ludzi( np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera)

Wiersz

Listopad

 1. Grodzieńska

 

Wyszedł sobie do ogrodu stary,

 siwy pan Listopad.

Grube palto wdział od chłodu

i kalosze ma na stopach.

 

Deszcz zacina, wiatr dokucza,

pustka, smutek dziś

w ogrodzie.

Pan Listopad cicho mruczy

„Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi”.

 

Po listowiu kroczy sypkim

na ławeczce sobie siada:

„Chłód i zimno, mam dziś chrypkę.

Trudna rada! Trudna rada!”

 

Piosenka

„JESIENNY DESZCZ”

 

1.Dziś chmurkę nad podwórkiem

potargał psotny wiatr,

Aż deszcz popłynął ciurkiem

 i na podwórko wpadł.

 

Ref. Hej, pada, pada, pada,

pada, pada deszcz.

Jesienny pada, pada,

pada, pada deszcz.

 

 1. Deszcz płynie po kominie, wesoło bębni tak,

w blaszanej dzwoni rynnie i wsiąka w mokry piach.

 

Ref. …

 

 1. Kalosze więc nałożę, parasol wezmę też,

bo lubię gdy na dworze jesienny pada deszcz.

 

Ref. …

 

 

 

Zamierzenia na październik

Jesień w sadzie

− rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku

− rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.

 

Dary ogrodu

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, , kiszonki); samodzielne wykonywanie wybranych.

 

Nasze rodziny

− podawanie informacji, czym się zajmują i jak mają na imię mama i tata

 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, mama, tata, brat, siostra, ciocia, wujek
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych
 • podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzega- nie ich charaktery- stycznych cech (wygląd, charakter).

 

Domowi ulubieńcy

 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer
 • nazywanie dorosłych i młodych zwierząt naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów.

 

 

”  W spiżarni”

W spiżarni na półkach

zapasów bez liku,

są dżemy, kompoty

złoty miód w słoiku,

i cebula w wiankach

grzybki suszone.

Są główki kapusty,

i ogórki kiszone.

A gdy będzie w zimie

tęgi mróz na dworze,

zapachnie nam lato

gdy słoik otworzę.

  

„Jarzębinowa piosenka

Na polanie w lesie
chodzi sobie jesień
różne dary niesie.
Na polanie w lesie
chodzi sobie jesień
różne dary niesie.

 

Koral, koral sznur korali
La, la, la, la, la, la, la.
Koral, koral sznur korali 
Koral jarzębina da.

 

Las się cały mieni
złoci i czerwieni
czary to jesieni.
Las się cały mieni
złoci i czerwieni
czary to jesieni.

 

Koral, koral sznur korali
La, la, la, la, la, la, la.
Koral, koral sznur korali
Koral jarzębina da.

 

 

Zamierzenia na wrzesień

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

– przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie. 

Rozwijanie relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku
 i akceptacji

– współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych

Poznawanie swojego cia­ła poprzez zabawy

– rysowanie siebie

– dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzal­ności innych, szanowa­nie jej.

 

Rozwijanie poczucia przy­należności narodowej

– oglądanie zdjęć, ilustra­cji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływa­nie się do własnych ob­serwacji w celu zwró­cenia uwagi na piękno naszego kraju.

 

 Rozwijanie intuicji geometrycznej

− nazywanie figur geometrycznych.

 

Środki transportu

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków dro­gowych

– zaznajamianie
z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek

– poznawanie wybra­nych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji

Wiersz do nauki

Policzymy co się da…

Policzymy co się da:
mam dwie ręce, łokcie dwa,
dwa kolanka, nogi dwie –
wszystko pięknie zgadza się,
dwoje uszu, oczka dwa,
no i buzię też się ma.
A ponieważ buzia je, chciałbym buzie też mieć dwie!

 

Piosenka do nauki

Przedszkole – drugi dom

 1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

         ranną porą wstaję i ja.

         Mama pomaga ubierać się,

         do przedszkola prowadzi mnie.

 

         Ref. Ja chodzę tam co dzień,

         obiadek dobry jem,

         a po spacerze w sali

         wesoło bawię się,

         kolegów dobrych mam,

         nie jestem nigdy sam,

         przedszkole domem drugim jest. 

 

 1. Czasem rano trudno mi wstać.

         Chciałoby się leżeć i spać,

         lecz na mnie auto czeka i miś.

        W co będziemy bawić się dziś?

 

        Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 

 1. Zamiast mamy Panią tu mam,

         bardzo dużo wierszyków znam.

         Śpiewam i tańczę, wesoło mi

         i tak płyną przedszkolne dni.