Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje. Zatrudnionych jest 16 nauczycieli:
  • 12 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie
  • 4 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe zawodowe
  • 8 nauczycieli jest specjalistami w zakresie oligofrenopedagogiki
W przedszkolu zatrudniony jest psycholog i logopeda. 11 osób stanowi personel administracyjno-obsługowy. Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści do prowadzenia zajęć z:
  • rytmiki
  • gimnastyki korekcyjnej
  • języka angielskiego
  • zajęć logopedycznych
  • religii
Prowadzone są również zajęcia dodatkowe:
  • nauka gry w szachy
  • nauka tańca
Raz w miesiącu odbywają się koncerty umuzykalniające prowadzone przez Agencję Kulturalno-Usługową „ARTOS”.