AKCJA BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 

JAKIE PROBLEMY PORUSZA?

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU

– BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH

– BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE

Celem programu jest wykształcenie u dziecka w wieku przedszkolnym umiejętności właściwego reagowania na zagrożenia i utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań, co w przyszłości powinno zaowocować zmniejszeniem liczby zdarzeń z udziałem dzieci.

Czy Twoje dziecko wie, czym są pojazdy uprzywilejowane? W ramach akcji Bezpieczny Przedszkolak, w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy zajęcia o tych właśnie pojazdach, które ratują ludziom życie i cieszą się na drodze specjalnymi przywilejami.

 

Pojazdy uprzywilejowane to przede wszystkim ambulans, samochód policyjny i straży pożarnej. Gdy jadą, by pomóc potrzebującym, wysyłają sygnały – dźwiękowe i świetlne. Dzieci doskonale wiedzą, że gdy taki pojazd pędzi ulicą, wszyscy kierowcy muszą ułatwić mu przejazd, usuwając się z drogi. Piesi także muszą pamiętać, że nawet gdy mają zielone światło, pierwszeństwo ma pojazd uprzywilejowany i gdy zbliża się na sygnale, nie mogą wchodzić na jezdnię.

W ramach akcji „Bezpieczny Przedszkolak”, pięciolatki i sześciolatki z naszego przedszkola. uczestniczyły w pogadance prowadzonej przez panią Policjantkę. Celem spotkania było zapoznanie najmłodszych uczestników ruchu drogowego z tematyką bezpiecznego poruszania się po drodze, widoczności dzieci po zmierzchu oraz praktycznych ćwiczeń przejścia przez jezdnię. Mali uczestnicy chętnie odpowiadali na pytania, nazywali przedstawiane rekwizyty, wyjaśniali znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych, określali i prawidłowo ustawiali znaki drogowe, składali z elementów duże pojazdy ratunkowe, wymieniali telefony alarmowe oraz prezentowali prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię w dozwolonych, oznakowanych miejscach. Dzieci podjęły również dyskusję na temat „Co trzeba zrobić by być lepiej widocznym na drodze po zmierzchu”. Za duże wiadomości, aktywny udział wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od pani Policjantki małe upominki.