Przedszkole jest czynne od godz. 6.30 do 17.00

  • znajduje się w nim 5 grup wiekowych dzieci od 3 do 6 lat,
  • w bieżącym roku szkolnym mamy dwie 2 grupy integracyjne, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • w każdej grupie pracują w systemie zmianowym dwie nauczycielki, jeden pracownik obsługi; w grupach integracyjnych dodatkowo pracuje nauczyciel wspomagający.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU