Administracja
Archiwa
Najczęściej oglądane

129 wizyt PostHeaderIcon Procedury postępowania podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w okresie epidemii Covid-19.

Procedury postępowania podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w okresie epidemii Covid-19.

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe
Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek, jedzenia i picia

Przyprowadzanie dziecka

Rodzic wchodzi z dzieckiem do przedsionka przedszkola w którym może znajdować się jedna osoba/rodzic wraz z dzieckiem, inni rodzice muszą czekać z dziećmi w odstępach 2 m.
Pozostali rodzice z dziećmi czekają przed budynkiem w odstępach co najmniej 2 metrowych. Wchodzą do przedsionka po informacji od pracownika przedszkola znajdującego się przy drzwiach, który kieruje przemieszczaniem się osób wchodzących i wychodzących w bezpiecznej odległości.
Rodzic powinien posiadać maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos.
Niezwłocznie po wejściu rodzic zdejmuje i zabiera ze sobą maseczkę dziecka, dezynfekuje ręce i wkłada rękawiczki.
Wyznaczony pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury dziecka.
Rodzic rejestruje za pomocą karty zbliżeniowej wejście dziecka.

Odbiór dziecka

Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
Po uzyskaniu wyżej wymienionej informacji osoba odbierająca oczekuje na przyprowadzenie dziecka w przedsionku.
Pozostali rodzice czekają przed budynkiem w odstępach co najmniej 2 metrowych. Wchodzą do przedsionka po informacji od pracownika przedszkola znajdującego się przy drzwiach, który kieruje przemieszczaniem się osób wchodzących i wychodzących w bezpiecznej odległości.
Rodzic rejestruje za pomocą karty zbliżeniowej wyjście dziecka.

Rodzic i dziecko opuszczają teren przedszkola, bez korzystania z placu zabaw.

Comments are closed.