Administracja
Archiwa
Najczęściej oglądane

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

17 wizyt PostHeaderIcon Zarządzenie nr 10/2020

Zarządzenie nr 10/2020

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu

z dnia 15.05.2020 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu

w związku z wystąpieniem COVID-19

 
 
 

16 wizyt PostHeaderIcon Zarządzenie nr 11/2020

31 wizyt PostHeaderIcon Zarządzenie Dyrektora Przedszkola

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Juliana Tuwima  w Kołobrzegu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarzadzenie 9.2020(kliknij aby pobrać)

28 wizyt PostHeaderIcon Przedszkola otwarte od 6 maja br.

Q&A

Przedszkola otwarte od 6 maja br.

 

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

 • Z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

 • Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.
 • Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.  
 • Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

 • Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do przedszkola.

Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?

 • Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 • Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

 • Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.
 • Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 • Pamiętaj jednak, że rodzice muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania
  w budynku przedszkola.

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?

 • Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki

Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne?

 • Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 • Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach. Posiłki powinny być wydawane w systemie zmianowym. Po każdej grupie dzieci należy czyścić blaty stołów, poręcze krzeseł.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

 • Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.
 • Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy powinni być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci. Należy często wietrzyć salę, w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Organizacja pracy powinna być zapewniona w taki sposób, aby, na ile to możliwe, nie dochodziło do kontaktu dzieci z różnych grup, np. różne godziny zabawy na dworze.

Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej?

 • Rodzic dziecka, który nie zdecyduje się na opiekę przedszkolną będzie mógł nadal pobierać zasiłek opiekuńczy.

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

 • Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować.
 • Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, aby dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

Czy dzieci w przedszkolu mogą korzystać z płynu dezynfekującego?

 • Nie powinny. Zalecamy, by tego nie robiły z uwagi na potencjalne reakcje uczuleniowe, które mogą się pojawić.
 • Zachęcamy, by przebywające w przedszkolu dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Czy rodzice mogą wchodzić na teren przedszkola?

 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Należy przy tym przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności, tj. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

 • Od 4 maja br. poradnie wznowiły swoją działalność. Mogą wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

 

30 wizyt PostHeaderIcon OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice !

Zgodnie z informacją Prezydent Miasta Kołobrzeg, przekazaną na konferencji w dniu 4.05.2020 r.,

w najbliższym czasie zostanie wznowiona działalność opiekuńczo-wychowawcza

dla dzieci z przedszkoli miejskich w Kołobrzegu.

W związku z powyższym, istnieje konieczność złożenia przez rodziców, którzy nie są w stanie  zapewnić swoim dzieciom opieki, stosownego oświadczenia (w załączeniu) do Dyrektora Przedszkola.

Oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej przedszkola i przekazać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dyrektor@pm1kg.pl  w postaci podpisanego skanu lub zdjęcia oświadczenia

w nieprzekraczalnym terminie do 7.05.2020 r. do g. 12.00.

Informacja zwrotna o przyjęciu dziecka, zostanie Państwu przekazana niezwłocznie

 po dokonaniu analizy złożonych oświadczeń i ich zatwierdzeniu.                                            

     W załączeniu wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Oświadczenie rodziców o konieczności zapewnienia opieki przez przedszkole(kliknij aby pobrać)

 

          Marta Żemojtel

dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1

 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu

31 wizyt PostHeaderIcon Informacja

Drodzy Rodzice!

do 24 maja 2020 r.  przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Zgodnie z informacją Pani Prezydent Miasta Kołobrzeg, przekazaną na konferencji

w dniu 30.04.2020 r., nie określony został jeszcze termin, kiedy przedszkola miejskie wznowią działalność opiekuńczo, wychowawczą.

https://www.youtube.com/watch?v=XVjx2dfdZLs&fbclid=IwAR30GHsE_QSWCiNLJlaeg-Y9pmSP0Avf7r3zX9VvSDfIueTcBhy_yMQ3R2g

Na bieżąco będziemy informowali Państwa, o wszelkich zmianach dotyczących powrotu dzieci do przedszkola.
 Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tak trudnym czasie dla nas wszystkich.
                                                                                                                                                                                          

W związku z zamknięciem przedszkola informuję, że naliczanie opłat za miesiąc kwiecień 2020 zostanie zrealizowane w dniu otwarcia placówki.
Osoby , które posiadały nadpłatę za miesiąc marzec 2020, a z poprzedniego okresu miały zaległość to nadpłata ta zostanie rozliczona na poczet tej zaległości.
Osoby, które miały nadpłatę za marzec 2020 i uregulowane wszystkie należności to nadpłata ta zostanie rozliczona w naliczeniu opłat w kolejnych miesiącach.

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                      Z poważaniem, Marta Żemojtel ( dyrektor przedszkola)

45 wizyt PostHeaderIcon UWAGA KONKURS

Zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie!!!

,,KWARANTANNA – mój pomysł na zabawę”

Wszyscy przechodzimy trudny czas. Pandemia koronawirusa zmusiła nas do pozostania w domach. I choć każdy ma swój sposób na spędzanie tego czasu, to im dłużej  pozostajemy w domach,  pomysłów może nam troszkę brakować.

Celem naszego konkursu jest : dostarczenie ciekawych pomysłów na zabawę z dziećmi ,wymiana doświadczeń wśród rodziców .Miło nam również będzie zobaczyć uśmiech dzieci podczas wspólnych zabaw  z mamą , tatą czy też rodzeństwem.

Wszyscy tęsknimy za Wami!

Prosimy o przesyłanie swoich zdjęć by mogły być inspiracją do zabaw dla innych rodziców. Zdjęcia zostaną wystawione w galerii na naszej stronie i nagrodzone.

Prosimy o wysyłanie zdjęć na adres e-mail : k.gwiazda@pm1kg.pl

Czekamy na Wasze zdjęcia do 26.04.2020r

 

Z UWAGI NA OBECNĄ SYTUACJĘ KONKURS ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO 30 KWIETNIA. 

235 wizyt PostHeaderIcon Konkurs na „Najpiękniejszą kartkę wielkanocną” – wyniki !

Kochane dzieci, drodzy rodzice !

Z radością przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego na „Najpiękniejszą kartkę wielkanocną”. Otrzymaliśmy wiele oryginalnych i ciekawych prac.Kartki stworzone przez dzieci są pomysłowe, estetyczne i kolorowe, a technika wykonania bardzo różnorodna. Doceniamy kreatywność  dzieci oraz pracę włożoną w ich przygotowanie.

Po długich obradach jury konkursowe w składzie wszystkich Pań nauczycielek- wychowawców ogłosiło jednogłośnie, że wybór tej najpiękniejszej kartki wielkanocnej był bardzo trudny. Dlatego jury postanowiło:

 • przyznać wszystkim uczestnikom nagrody i dyplomy!
 • każde dziecko jest zwycięzcą tego konkursu!

Gratulujemy!

Wręczenie nagród  i dyplomów dla dzieci nastąpi po powrocie do przedszkola lub w późniejszym terminie tj. do końca roku przedszkolnego.Wszystkim rodzicom dziękujemy za zachęcenie dziecido udziału w konkursie, pomoc w tworzeniu prac oraz przesłane zdjęcia.  

48 wizyt PostHeaderIcon Telefony zaufania

Podajemy Państwu najważniejsze telefony 

Centrum wsparcia(kliknij aby otworzyć)

Telefony zaufania(kliknij aby otworzyć)

Niebieska linia(kliknij aby otworzyć)

149 wizyt PostHeaderIcon Konkurs zakończony

Kochane dzieci!!!

Bardzo się cieszymy ze zdjęć pisanek do nas przez Was przysłanych. Wszystkie pisanki są piękne, kolorowe i pełne pomysłów. Choć nie możemy się z Wami spotkać w przedszkolu  to dzięki tym zdjęciom czujemy Waszą obecność i zaangażowanie.

Czas rozstrzygnąć nasz konkurs!

Komisja w skład której wchodzą nauczyciele – wychowawcy z wszystkich grup ustaliła: Wszystkie prace są wyjątkowe!!!  

Dlatego  dzieci biorące udział w konkursie otrzymują od nas świąteczny dyplom,który wysłany zostanie drogą mailową, a po powrocie do przedszkola , będzie czekać tu na Was słodka niespodzianka. Dziękujemy Rodzicom za współpracę i życzymy Wszystkim                                

Zdrowych Pogodnych Świąt Wielkanocnych.